Viisaus


Job 28:12
Mutta viisaus – mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka?

Herran pelko on viisauden alku.


Job 28:28
Ja ihmiselle hän sanoi: ’Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä’.”

Ps. 111:10
Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Kuka ihminen on viisas?


Jaak. 3:13
Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne?
Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

1. Kor. 3:18-20
Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.

Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”;

ja vielä: ”Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi”.

Kol. 1:9
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,

Salomo tajusi pyytää Jumalalta viisautta eikä rikkautta
ja kunniaa ja sai kaikkea hyvää. Hän oli viisain ihminen maan päällä.


1. Kun. 3:12
niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi.

 


2. Aik. 1:11-12
Ja Jumala sanoi Salomolle: ”Koska sinulla on tämä mieli etkä anonut rikkautta, tavaraa ja kunniaa, et vihamiestesi henkeä, etkä myöskään anonut pitkää ikää, vaan anoit itsellesi viisautta ja taitoa tuomitaksesi minun kansaani, jonka kuninkaaksi minä olen sinut tehnyt,

niin annetaan sinulle viisaus ja taito; ja lisäksi minä annan sinulle rikkautta, tavaraa ja kunniaa, niin ettei sitä ole ollut niin paljoa kenelläkään kuninkaalla ennen sinua eikä tule olemaan sinun jälkeesi”.

Voit pyytää viisautta Jumalalta.


Jaak. 1:5
Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Ps. 90:12
Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen.

Ihminen on Jumalan luoma ja viisauskin Jumalan antama lahja.


Dan 2:30
Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.

Luuletko itse olevasi viisas?


Room. 1:22
Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Sananl. 28:11
Rikas mies on omissa silmissään viisas, mutta ymmärtäväinen köyhä ottaa hänestä selvän.

Jes. 5:21
Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

Jes. 10:13, 16
Sillä hän sanoo: ”Oman käteni voimalla minä sen tein ja viisaudellani, sillä minä olen ymmärtäväinen. Minä siirsin kansojen rajat ja ryöstin heidän aarteensa ja puskin kumoon kuin härkä valtaistuimella-istujat.

Sentähden Herra, Herra Sebaot, lähettää hänen lihavuuteensa näivetystaudin, ja hänen kunniansa alle syttyy tuli niinkuin tulipalo.

Room. 12:16
Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

Sananl. 3:7
Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.

Jos olet viisas, oletko parempi kuin toiset?


Jer. 9:23
Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa;

Jer. 8:8-9
Kuinka saatatte sanoa: ’Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä.

Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan- mitä heillä on viisautta?

Viisaskin lankeaa.


5. Moos. 16:19
Älä vääristä oikeutta, älä katso henkilöön äläkä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee
viisaiden silmät ja vääristää syyttömien asiat.

Parempi olla viisas kuin rikas.


Sananl. 8:11
Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.

Parempi olla viisas kuin kaunis.


Sananl. 11:22
Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla.

Maailma pitää uskoa Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen hullutuksena.


Matt. 11:25
Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

1. Kor. 1:20-21
Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?

Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,

1. Kor. 1:27
vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,

Jumalan viisaus ei ole hullutus. Etsi Jumalaa ja löydät viisauden.


Ps. 51:6
(51:8) Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.

Sanal. 2:1-2, 5-6
Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon-

silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.

Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

Kansan päämiesten kuuluisi olla viisaita. Ketä siis äänestät?


5. Moos. 1:13
Tuokaa tänne viisaita, ymmärtäväisiä ja tunnettuja miehiä jokaisesta sukukunnastanne, niin minä asetan heidät teidän päämiehiksenne.’

Oletko viisaampi kuin Jumala?


Room. 9:20
Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: ”Miksi minusta tällaisen teit?”

Sananl. 21:30
Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan.

1. Kor. 1:25
Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

Ainoa viisas on Jumala.


Job 12:13
”Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys.

Jer. 10:12
Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa.

Dan. 2:20-21
Daniel lausui ja sanoi: ”Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima.

Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen.

Room. 11:33
Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

Room. 16:27
Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ef. 3:10
että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon

Ilm. 7:12
sanoen: ”Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!”

Seuraa Jumalan tietä.

Se vie pelastukseen.


Sananl. 8:32-33
”Nyt, lapset, kuulkaa minua! Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee.

Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin.

Ilman uskoa viisaskaan ei pääse taivaaseen.


5. Moos. 32:29
Jos he viisaita olisivat, niin he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä heidän loppunsa on.

1. Kor. 1:19
Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”.

Ps. 49:10
(49:11) Vaan hänen täytyy nähdä, että viisaat kuolevat, että tyhmät ja järjettömät myös hukkuvat ja jättävät toisille tavaransa.

Hoos. 14:9
(14:10) Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.

1. Kor. 2:4-7
ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,

ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.

Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,

vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

Jeesuksella on Jumalan viisaus.


Ilm. 5:11-12
Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,

ja he sanoivat suurella äänellä: ”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen”.

 

Siirry sivun alkuun