Viimeisellä tuomiolla ihmisen teot punnitaan


Ps. 76:9
(76:10) kun Jumala nousi tuomiolle vapahtaakseen kaikki maan nöyrät. Sela.

Ps. 96:11-13

Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa; pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on.

Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän puut

Herran edessä, sillä hän tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maata: hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat uskollisuudessansa.

Viimeisellä tuomiolla ratkaisevaa ei ole se, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan se, uskotko Jeesukseen, että Hän on Jumalan Poika, kuoli puolestasi ja nousi kuolleista.
Muslimit uskovat, että Jeesus on profeetta, mutta eivät tunnusta Jeesusta Jumalan pojaksi.
Tämä on väärin. Saatana yrittää harhauttaa, ettet uskoisi Jeesukseen Kristukseen.
Älä usko Saatanan valheita.


1. Joh. 4:3
ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2. Joh. 1:7
Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Juud. 1:4
Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Jumala tuomitsee oikein.


Ps. 119:75, 137

Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet minut nöyryyttänyt.

Sinä olet vanhurskas, Herra, ja sinun tuomiosi ovat oikeat.


Ilm. 16:7
Ja minä kuulin alttarin sanovan: ”Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi”.

Jumala on antanut tuomiovallan Jeesukselle.


Joh. 5:22, 30

Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.


Matt. 28:18
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

KAIKKI ihmiset tuomitaan viimeisellä tuomiolla. Et voi välttää viimeistä tuomiota, vaikka väittäisitkin, ettei Jumalaa ole olemassa ja maapallo on syntynyt sattumalta tai ripustaudut
Saatanaan.


Job 34:23
Sillä ei tarvitse Jumalan kauan ihmistä tarkata, ennenkuin tämän on astuttava tuomiolle hänen eteensä;

1. Aik. 16:14
Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

2. Kor. 5:10
Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Saatana ei voi sinua auttaa.


Room. 16:20
Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

Niin kauan kuin olet hengissä, sinulla on toivoa. Ennen kuolemaasi sinun on tehtävä päätöksesi, otatko vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajanasi vai et. Kuolemasi jälkeen on myöhäistä katua.
Et voi välttää tuomiota.


Saarn. 9:4
Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona.

Hepr. 9:27-28

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Et voi seistä puolivälissä ja yrittää olla ottamatta kantaa. Jos et käänny Jeesuksen puoleen, olet Jeesusta vastaan.


Matt. 12:30
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Jumala näkee ja kuulee kaiken. Et voi piiloutua Jumalan edestä.


Job 34:22
Ei ole pimeyttä, ei pilkkopimeää, johon voisivat piiloutua väärintekijät.

Viimeisellä tuomiolla kaikki tekosi, ajatuksesi ja sanasi tulevat julki. Ne punnitaan ja tuomitaan.
Ihmiset eivät näe kaikkia salaisia syntejäsi ja pahoja ajatuksiasi, mutta Jumala näkee.


Saarn. 12:14
Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.

Matt. 12:36
Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

1. Kor. 4:5
Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

Jaak. 2:13
Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.

Joh. 5:29
ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Jokaisen polven pitää notkistuman Jumalan edessä.


Jes. 45:23-24

Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

Ainoastaan Herrassa-niin pitää minusta sanottaman-on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

Ihmisen omatunto kertoo oikean ja väärän.


Room. 2:14-16

Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-

sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Ihminen ei kestä tuomiolla, koska hän on niin paljon syntiä tehnyt.


Ps. 119:120
Sinun peljättävyytesi edessä minun ruumiini vapisee, ja minä pelkään sinun tuomioitasi.

Saarn. 8:6
Sillä itsekullakin asialla on aikansa ja tuomionsa; ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa.

Ps. 1:5
Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.

Jer. 1:16
Sitten minä julistan heille tuomioni kaikesta heidän pahuudestaan, koska he ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja.

Kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet, joten miten me voisimme pelastua?

Tekojen perusteella KUKAAN ei pääsisi taivaaseen.


Luuk. 18:26
Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?”

Tit. 3:5
pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

He, joiden nimet ovat elämän kirjassa, pelastuvat ja pääsevät taivaaseen. He, joiden nimiä ei siinä ole, joutuvat helvettiin.


Ilm. 20:12-15

Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin
oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Elämän kirjassa ovat niiden nimet, jotka uskovat Jeesukseen vapahtajanaan Jumalan Poikaan Kristukseen.


1. Joh. 5:13
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

Joh. 20:31
mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Ilm. 3:5
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Ainoa synnitön ihminen on Jeesus.

Jeesus sovitti rikkomuksemme ja kärsi tuomion puolestamme.

Pelastumme ainoastaan armosta, uskomalla Jeesuksen sovitustyön.


Joh. 12:26
Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

Joh. 14:6
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

He, jotka eivät tunnusta Jeesusta vapahtajakseen, joutuvat tuomituiksi helvettiin.


Matt. 23:33
Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

Joh. 9:39
Ja Jeesus sanoi: ”Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi”.

Ps. 69:28
(69:29) Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun.

Room. 2:5
Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,

Tämän maailman ruhtinas, Saatana, tuomitaan sekä häntä palvelevat ihmiset ja enkelit.


Joh. 16:7-11

Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

synnin, koska he eivät usko minuun;

vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;

ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.


Joh. 12:31
Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

Osa enkeleistä kapinoi Jumalaa vastaan Saatanan kanssa ja nekin tuomitaan.


2. Piet. 2:4
Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Matt. 25:41
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Jotkut väittävät, että tuomiota ei tule eikä Jeesus tule takaisin. He ovat väärässä.


2. Piet. 3:4
ja sanovat: ”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.”

Jumala ei viivytä tuomiotaan, vaan laupeudessaan antaa kaikille mahdollisuuden pelastua.


2. Piet. 3:9
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki
tulevat parannukseen.

Jeesus tulee takaisin.


Ilm. 22:12
Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Ihmiset tuomitsevat lähimmäisiään, mutta katsovat ulkonäköä tai asemaa eivätkä tuomitse oikein.


5. Moos. 1:17
Älkää katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Mutta asia, joka on teistä liian vaikea, lykätkää minulle, kuullakseni sen.’

Joh. 7:24
Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.”

On parempi olla tuomitsematta lähimmäistään.


Matt. 7:2
sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.

Room. 14:10
Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.

Room. 2:3
Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion?

Jaak. 4:12
Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

Luuk. 6:37
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Lopun aikoina tulee ahdistuksia ja eksytyksiä.


2. Tess. 1:3-8

Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,

koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

Tällöin monet ”haaleat” uskovat harhautuvat ja eksyvät oikealta tieltä.


Mark. 4:16-17

Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan,

mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.


2. Tess. 2:11-12

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

He, jotka turvaavat Jeesukseen, selviävät kiusauksista.


2. Piet. 2:9
Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,

1. Joh. 4:17
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

Älä lankea samaan syntiin yhä uudestaan.


Hepr. 10:26-27

Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,

vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

Monet pilkkaavat Jumalaa, mutta lopulta jokaisen on polvistuttava Jumalan edessä.


Room. 14:11
Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa”.

Ilm. 14:7
Ja hän sanoi suurella äänellä: ”Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet”.

Ilm. 15:4
Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet.”
Siirry sivun alkuun