Tunnistatko eksytyksen?

Sisällysluettelo:

Raamattu on paras ohjenuora eksytysten tunnistamisessa.

Lopun aikana nousee paljon eksyttäjiä, susia lammasten vaatteissa. Ole siis valveilla.

Lopunaikaan ei profetoitu suurta herätystä, vaan suurta eksytystä.


Matt. 24:4-5, 23-24

4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.

23 Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko.

24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.


1. Joh. 2:18
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

Eksyttäjä on helppo tunnistaa, jos hän (tai oppi kuten islam) ei tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi.


1. Joh. 4:15
Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

Koettele henget ovatko ne Jumalasta. Vaikka joku puhuu Jeesuksesta, hän ei välttämättä ole oikea profeetta, apostoli tai opettaja.


1. Joh. 4:1-6

1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.

6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Saako ”profeettaa” arvostella tai arvioida hänen opetustaan? Jos hän on kaiken arvostelun yläpuolella, asettuuko hän Jumalan yläpuolelle tai pelkääkö hän paljastuvansa sudeksi lampaan vaatteissa?


1. Kor. 14:29, 31-32

Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;

Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.

Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;

Pahimmat eksyttäjät nousevat uskovien omasta keskuudesta, siksi heidät on vaikeampi tunnistaa. He sekoittavat oikeaa ja väärää keskenään, mutta harmaata aluetta ei ole olemassa.

Eksytyksen tarkoituksena on harhauttaa uskovat väärälle tielle.


Ap.t. 20:29-31

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.


Jer. 29:8-9

Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte.

Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra.


2. Kor. 11:4, 13-14

4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.


MILLAISIA HEDELMIÄ PROFEETTA TUOTTAA?

Väärän profeetan tunnistaa hänen hedelmistään.

Johtaako hän ihmisiä Jeesuksen ristin ja Raamatun sanan juurelle vai kerääkö hän mammonaa itselleen?

Puhuuko hän Raamatun sanan vastaisesti?

Myös he, jotka tekevät ihmeitä Jeesuksen nimessä, saattavat olla vääriä profeettoja.

Tutkaile, tuottaako profeetta hedelmää ja onko se karvasta.


Matt. 7:15-23

15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.

18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’

23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Mitä hedelmiä hän tuottaa?


Jes. 32:6, 17

Sillä houkka puhuu houkan lailla, ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta ja puhuu eksyttäväisesti Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaa vaille.

Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.


Sananl. 11:30
Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.

Job 15:34-35

Sillä jumalattoman joukkio on hedelmätön, ja tuli kuluttaa lahjustenottajan majat.

He kantavat tuhoa ja synnyttävät turmiota, ja heidän kohtunsa valmistaa petosta.'”


Gal. 5:22
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Profeetan pitäisi koota opetuslapsia Jeesukselle, kuten teki Johannes Kastaja,
eikä itselleen.


Joh. 3:27-28, 30

Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.

Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.

Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

Erotatko kumpi on oikeaa evankeliumia ja kumpi vain jäljitelmää? Saatana jäljittelee Jeesusta.


Jes. 5:20
Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

Toimiiko ”profeetta” itse Raamatun Sanan mukaan?

Rikkooko hän kymmentä käskyä (tai Suomen lakia) vastaan? Peitteleekö hän rikoksiaan vai tunnustaa hairahduksensa, katuu ja tekee parannuksen?

Pettääkö hän puolisoaan?

Daavid teki väärin, katui ja teki parannuksen ja sai anteeksi.


Tit. 1:16
He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

Ps. 32:5
Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.

MIKÄ ON PROFEETAN SANOMA?

Johtaako ”profeetta” ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan vai viekö hän harhaan?

Millä perusteella pääsee taivaaseen?

Pelastuuko ihminen armosta vai tekemällä jotakin vai uskomalla ”profeettaa”?

Riippuuko pelastus johonkin kirkkokuntaan, seurakuntaan tai lahkoon kuulumisesta?

Kirkon jäsenyys ei pelasta ketään.

Sovittiko Jeesuksen ristin kuolema Golgatalla syntimme?


Ap.t. 4:12
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Profeetan tulisi johtaa ihmiset uskomaan Jeesukseen saadakseen iankaikkisen elämän.


1. Joh. 5:13
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

Jos ”profeetta” puhuu Raamatun sanaa vastaan, hän on väärä profeetta.


Ilm. 22:18-19

Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;

ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Miten ”profeetta” esittelee Jumalan?

Onko Jumala vain jokin voima?


Gal. 4:6
Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”

Onko Jeesus sivuosassa hänen julistuksessaan ja painopiste muualla, esimerkiksi ”Pyhän Hengen” manifestaatioissa (kuten kaatumisissa), enkelien palvonnassa tai ihmeissä ja parantumisissa?


Kol. 2:18
Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

Ilm. 22:8-9
Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.Ja hän sanoi minulle: ”Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa”.

Oikea profeetta kehottaa parannukseen ja johdattaa ihmiset pois synnistä.


Valit. 2:14
Profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia, äiteliä näkyjä. Eivät he ole paljastaneet sinun syntiäsi, niin että olisivat kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia, eksyttäväisiä ennustuksia.

Jer. 23:16-17, 21-22

Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.

He hokevat minun halveksijoilleni: ’Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!’ Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: ’Ei teitä kohtaa onnettomuus’.

”Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat.

Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.


2. Kun. 17:13
Ja Herra oli varoittanut sekä Israelia että Juudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: ”Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta”.

Jeesuksen opetuslapsetkin saarnasivat parannuksentekoa synneistä.


Mark. 6:12
Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus.

Ap.t. 2:38
Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Vanhan Testamentin profeetat ennustivat usein Jumalan tuomiota, mm. pakkosiirtolaisuutta, jos israelilaiset eivät käänny pois pahoilta teiltään.


Aam. 7:14-15

Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle: ”En minä ole profeetta enkä profeetanoppilas, vaan minä olen paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä.

Ja Herra otti minut laumojeni äärestä, ja Herra sanoi minulle: ’Mene ja ennusta minun kansaani Israelia vastaan’.


Neh. 9:30
Sinä kärsit heitä monta vuotta ja varoitit heitä Hengelläsi profeettaisi kautta, mutta he eivät ottaneet sitä korviinsa. Niin sinä annoit heidät pakanallisten kansojen käsiin.

2. Kun. 17:23
Ja niin Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niinkuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa, profeettain, kautta. Ja Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin päivänä.

Miika 3:12
Siitä syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään pelloksi, Jerusalem tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukkulaksi.

Profeetalla on velvollisuus varoittaa kansaa, jos Herra antaa hänelle sanoman.


Hes. 33:2-6

2 ”Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen

3 ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa,

4 ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle:

5 hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa.

6 Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä.

Ihmiset eivät välttämättä toimi profeetan varoituksen mukaan eivätkä tee parannusta.


Hes. 33:32-33
Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan.Mutta kun se toteutuu-ja katso, se toteutuu-silloin he tulevat tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut profeetta.”

Profeetalla ei yleensä ole helppoa sanomaa kansalle eli korvasyyhyyn ei oikea profeetta vastaa.

On helppo löytää oman mielen mukaisia saarnaajia, jotka sanovat, että

 • jatka samaan malliin, ei tarvitse katua syntejäsi
 • kerran pelastettu = aina pelastettu, joten voit tehdä mitä tahansa
 • anna 1000 € niin saat suuria taloudellisia siunauksia (mm. David Herzog )
 • suuri herätys tulee Suomeen
 • kaikki pääsevät taivaaseen (kuten Antti Kylliäinen )
 • aneilla voi saada syntinsä tai kuolleen henkilön synnit anteeksi (kuten
  roomalaiskatolinen kirkko)
 • helvettiä ja viimeistä tuomiota ei ole (kuten Jehovan todistajat)
 • moniavioisuus (kuten osa mormoneista)
 • sijaiskaste ja muut pyhät toimitukset kuolleiden puolesta (kuten mormonit).

2. Tim. 4:3-4

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.


Jer. 38:2
”Näin sanoo Herra: Joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon; mutta joka menee kaldealaisten luo, se saa elää, pitää henkensä saaliinansa ja jää eloon.

Puheesta ei välttämättä heti erota väärää henkeä. Sen vuoksi tutki ja koettele henget.


Ap.t. 16:16-18

Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien”.

Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä”. Ja se lähti sillä hetkellä.


Mark. 3:11
Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: ”Sinä olet Jumalan Poika”.

KENELLE PROFEETTA ANTAA KUNNIAN?

Korottaako profeetta Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä vai itseään?


1. Kun. 1:5
Mutta Adonia, Haggitin poika, korotti itsensä ja sanoi: ”Minä tahdon tulla kuninkaaksi”. Ja hän hankki itselleen sotavaunuja ja ratsumiehiä ja viisikymmentä miestä, jotka juoksivat hänen edellään.

Hepr. 5:5, 8-9

Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”;

Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,

ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,


Ef. 4:14-15
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,
Kristus,

Kaiken julistuksen keskipisteenä tulisi olla Jeesus.

Yrittääkö ”profeetta” ottaa kunnian itselleen?


Joh. 5:41, 44

En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;

Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

Joku voi esiintyä profeettana hamutessaan ihmisten ihailua ja kunnioitusta.


Hes. 13:2-4, 6-10

2 ”Ihmislapsi, ennusta Israelin ennustavista profeetoista ja sano noille, jotka ovat profeettoja oman sydämensä voimasta: Kuulkaa Herran sana.

3 Näin sanoo Herra, Herra: Voi profeettahoukkia, jotka seuraavat omaa henkeänsä ja sitä, mitä eivät ole nähneet!

4 Niinkuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi, Israel.

6 Mitä he ovat nähneet, on petosta, ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he sanovat: ’Näin sanoo Herra’, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt; ja he muka odottavat, että hän toteuttaisi heidän sanansa.

7 Ettekö ole petollisia näkyjä nähneet ja valhe-ennusteluja puhuneet, kun olette sanoneet: ’Näin sanoo Herra’, vaikka minä en ole puhunut?

8 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska te olette puhuneet petosta ja nähneet valhenäkyjä, niin sentähden, katso, minä käyn teidän kimppuunne, sanoo Herra, Herra.

9 Minun käteni on profeettoja vastaan, jotka petosnäkyjä näkevät ja valhetta ennustelevat. Ei pidä heidän oleman minun kansani yhteydessä, ei heitä kirjoiteta Israelin heimon kirjaan, eivätkä he tule Israelin maahan; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra.

10 Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: ’rauha!’, vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla,

Tunnistatko Jeesuksen äänen eksyttäjistä?

Eksyttäjä ei välitä pelastumisestasi tai ei anna kunniaa Jumalalle, Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle.


Joh. 10:9-15, 27

9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

12 Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.

13 Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.

14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,

15 niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

PROFEETAN PROFETIAT

Vihollisen aseet ovat suuret profetiat ja suuret ihmeet, tarkoituksenaan eksyttää, koska ne vetoavat kansaan.

Herodes ei halunnut tehdä parannusta ja uskoa Jeesukseen, vaan nähdä vain ihmeitä.


Luuk. 23:8
Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen.

Toteutuvatko profeetan profetiat?


5. Moos. 18:20-22

Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.’

Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: ’Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?’ niin huomaa:

kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä.”

Jumalan Sana toteutuu aina.


Jes. 14:24
Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:

Joos. 21:45
Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutui.

4. Moos. 11:23
Mutta Herra sanoi Moosekselle: ”Onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani vai eikö.”

Oikean profeetan sana toteutuu.


1. Sam. 9:6
Mutta palvelija sanoi hänelle: ”Katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies; kaikki, mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne; kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme.”

Älä aseta ihmistä Jumalan, Jeesuksen tai Pyhän Hengen edelle. Jos kuulet profetian, mikä sotii Jumalan sanaa vastaan, se ei ole oikea.


Ap.t. 5:29
Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Lopun aikoihin ei suinkaan ennustettu suurta herätystä vaan luopumusta ja suurta eksytystä.


Matt. 24:11
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

Jumala varoittaa profeettojensa kautta ennen kuin toteuttaa tuhon.

Hän saattaa myös peruuttaa uhkauksensa, jos asianomaiset katuvat tekojaan ja tekevät parannuksen, kuten Niinive.


Aam 3:7
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Joona 1:2, 3:4-6, 10, Matt. 12:41

1:2 ”Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen”.

3:4 Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ”Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään”.

5 Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet.

6 Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan.

10 Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.

Matt. 12:41 Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.

PROFEETAN SUOSIO?

Menestymisellä ja kansan suosiolla ei voi mitata kenenkään uskon määrää.

Myöskään suosion puute ei todista, että profeetta olisi väärässä.

Profeetat eivät yleensä ole suosittuja kansan keskuudessa, koska he neuvovat tekemään parannuksen ja luopumaan synnistä. Profeettoja vainottiin tai pilkattiin.

Mooses johti kansansa pois Egyptistä, mutta juutalaiset napisivat häntä vastaan.

Myös mm. Jeremiaa kohdeltiin kaltoin.


2. Moos. 17:3-4

Mutta kansalla oli siellä jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat: ”Minkätähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon?”

Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi: ”Mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he kivittävät minut.”


Jer. 38:6
Silloin he ottivat Jeremian ja heittivät hänet Malkian, kuninkaan pojan, kaivoon, joka oli vankilan pihassa; he laskivat Jeremian köysillä alas. Mutta kaivossa ei ollut vettä, vaan liejua, ja Jeremia vajosi liejuun.

Monet yrittivät tappaa profeetan (kuten Elian) tai tappoivat profeettoja.


1. Kun. 19:10
Hän vastasi: ”Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen.”

Luuk. 11:49
Sentähden Jumalan viisaus sanookin: ’Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat,

Jumala valitsee kenet hän kutsuu profeetaksi.

Älä katso profeetan ikää, oppineisuutta tai asemaa. Hyvä puhuja ja Raamatun tuntija ei välttämättä ole Jumalan asialla. Profeetan suosio ei ole tae hänen puhdasoppisuudestaan.


Jer. 1:4-8

Minulle tuli tämä Herran sana:

”Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi”.

Mutta minä sanoin: ”Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori.”

Niin Herra sanoi minulle: ”Älä sano: ’Minä olen nuori’, vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua.

Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra.”


2. Moos. 4:10
Niin Mooses sanoi Herralle: ”Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli”.

1. Kor. 13:1-2

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.

Jumala näkee ihmisen sydämeen.
Fariseukset ja kirjanoppineet olivat arvostettuja kansan silmissä, mutta mitä Jeesus sanoi heistä?


Matt. 23:27
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!

MITEN KOETTELET ”PROFEETTAA”?

Varo eksyttäjiä, koska he johtavat sinut harhaan pelastustieltä. Ylläolevat kohdat kertovat jo paljon eksyttäjistä.

Tämän lisäksi lue Raamattua (ja paljon), se antaa sinulle viisautta erottaa eksyttäjän.

Pitäydy Raamatun Sanassa ja vertaa ”profeetan” puheita ja tekoja Raamattuun.

Puhuuko tai toimiiko hän Raamatun vastaisesti?

Varo, ettei hän johda sinua hetteikköön.


Ps. 40:4
Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät!

Mark. 12:24
Jeesus sanoi heille: ”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?

Ap.t. 17:10-11
Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

Jos sinulla on henkien erottamisen armolahja, tunnistat oikean ja väärän sananjulistajan Pyhän Hengen avulla.


1. Kor. 12:4, 10

Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;

toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.

Harvalla lienee tuo lahja, joten omiin tuntemuksiin ei kannata luottaa.


Hepr. 5:13-14

Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;

mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta
ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

Ole kuitenkin tarkkana, ettet väitä oikeaa profeettaa vääräksi.


Ap.t. 5:39
mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan.”

Profeettoja on ollut Vanhan Testamentin aikaan useita.
Profeetat ennustivat Jeesuksesta satoja vuosia ennen Hänen syntymistään tähän maailmaan.
Miksei heitä olisi nykyäänkin?


Luuk. 22:37
Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: ’Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon’. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt.”

Jos huomaat olevasi eksytyksessä sisällä tai seuraat väärää profeettaa, tee parannus ja käänny oikealle tielle.

Hylkää väärä opetus ja väärä opettaja, koska se voi maksaa sinulle pelastuksen.


Ap.t. 26:18
avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen
joukossa.’

Luuk. 10:20
Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

Seurakunnan tulisi tunnistaa eksyttäjä, nuhdella häntä ja kehottaa parannukseen.


Ilm. 2:20
Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

Tit. 1:13-14

Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.

Kiroaisiko Jumalan mies lähimmäisensä?


1. Joh. 4:7-8, 20

7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.

8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

20 Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.


Benny Hinn kiroaa vastustajansa

KERÄÄKÖ PROFEETTA AARTEITA TAIVAASEEN VAI MAAN PÄÄLLE?

Profeetan vauraus ei välttämättä kerro Jumalan siunauksesta.

Ei voi yleistää, että kaikki hyvä olisi Jumalasta ja kaikki paha Saatanasta.


Luuk. 16:19-20, 22, 24-25

Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita.Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.Ja hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’

Mutta Aabraham sanoi: ’Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.

Jos ”profeetta” kerää mammonaa itselleen, hän on väärä profeetta.


Luuk. 16:13-15
Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. ”Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä.Ja hän sanoi heille: ”Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.

Kol. 3:2
Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.

Väärä profeetta yrittää eksyttää ja hyötyä seuraajistaan.


2. Piet. 2:1-3

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.


CNN: Mega-Ministries & Money

Rahan perässä juoksevia menestysteologiaa julistavia saarnaajia löytyy Suomestakin, joiden evankeliumi on hyvinvointia, rikkautta ja menestystä maan päällä.

Tiedätkö mihin ”profeetta” käyttää antamasi rahat?

Et voi rahalla ostaa Jumalan hyväksyntää tai syntien anteeksiantoa. Annatko rahaa
hyväntekeväisyyteen tai saarnaajille, jotta saisit hyvän omantunnon tai rikkautta itsellesi?

Onko Jumala vastausautomaatti, joka korvaa sinulle antamasi uhraukset?

Odotatko saavasi jotain itsellesi, jos ruokit köyhän tai annat rahaa saarnaajalle?


Matt. 23:28
Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.

Rahalla ei voi ostaa siunauksia.


Ap.t. 8:18-20

Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa

ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”.

Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.

Onko Leo Meller muuta kuin julkisuudessa esittää?


IS 4.11.2013: Leo Meller selittelee suuria tulojaan


HS 17.9.2000: Leo Meller, taivaan sisäpiirikauppias


Kirkko&kaupunki 22.8.2006: Palaneen käryä Patmoksessa


Kirkko&kaupunki 11.4.2006: Patmos pattitilanteessa

Leo Meller tuomittiin vuonna 1984 mm. jatketusta törkeästä kavalluksesta.
Kyse ei suinkaan ollut Raamattujen viemisestä Venäjälle, kuten Meller väitti.
Raamattujen vienti ei ole laitonta eikä siitä syytetty häntä. Tunnustiko Leo Meller rikkeensä ja pyysi anteeksi?


Sananl. 28:13
Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Onko Pirkko Jalovaaran toiminnassa ”parantumiset” pääosassa, vai se, että ihmiset tulisivat Jeesuksen ristin juurelle ja uskoon?

Onko parempi olla käsipuoli ja päästä taivaaseen kuin kokea ”parantuminen” ja joutua
helvettiin?


Matt. 18:8
Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.


Espoon seurakuntasanomat 30.4.2014: Uskon askeleet veivät naisen pyörätuoliin

Kerääkö Pirkko Jalovaarakin aarteita maan päälle?


Iltalehti 31.7.2014: Nyt puhuu kohusaarnaajan ex-avustaja: Räikeä petos


Seiska 8.11.2013: Kohusaarnaaja Jalovaaran miljoonaomaisuus


Länsi-Savo 8.11.2013: Poliisi selvittää Jalovaaran yhdistyksen rahankeräystä


Matt. 6:19
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

Pirkko Jalovaara haki voitelun John Wimberiltä vuonna 1986 eli hänen ”voitelunsa” on kotoisin samasta lähteestä kuin Toronton eksytys.


Olavi Peltola 30.4.1995: Helluntailaisen, karismaattisen, Wimberiläisen ja Toronton liikkeen arviointia


Seppo Juntunen 25.11.2013: Jalovaaran arveluttavat voimat

VAROITUS TORONTON HERÄTYKSESTÄ,

Richard Smithin näky vuodelta 1994:


VISION OF THE ACID CLOUD – 1994

This vision emerged with an unusually vivid degree of clarity on Thursday morning the 29th September, 1994, just before I was about to go out and do some studying.Following a period of pouring out my distressed feelings about the
condition of the Church to Jesus, who is our heavenly Advocate, I saw ahead of me a large billowing black cloud which carried lots of soot and other pollutants. Its sulphurous stench revealed that here was no natural cloud, but rather it was the type of acid cloud which arises from the explosion of some chemical plant or oil installation.


Blown by its own momentum, the acid cloud was rapidly heading towards a low waterless desert plain which lay beneath some rocky mountains. Filling the plain were all types of people whom I understood represented the Christian population of England. Most were indigenous white Anglo-Saxons, but there were members of various ethnic minorities as well. These stood for the immigrant population
in England.FOUR GROUPS.On closer inspection, I could see that this vast assembly was divided into four main groups. The first of these was the one that was nearest to the cloud and was obviously coming under its influence. This particular group can be known as the intoxicated.


Behind them, closely intermingled together, were the second and third groups – these can be known as the fearful and the angry. Still further behind at a little distance was a smaller group who will be known as the prepared. However, one fact was obvious – the acid cloud was going to cover all four groups regardless of whether they wanted it to or not.

It was at this point that I perceived that the cloud was blowing in from the Westerly direction.

In response to this cloud, the first group were laughing, dancing and singing. A few of their members were lying prostrate and making all kinds of animal noises. Some were so deliriously happy that they actually formed a dance line, which – while they were dancing the conga – snaked its way into the cloud. With a start, I realised their mistake. Already intoxicated by invisible fumes emanating from the front of the cloud, this group were wrongly assuming that the polluted cloud was a refreshing rain cloud that represented God’s presence. They failed to see what its true nature was.

The second group of Christians saw what the cloud consisted of, but then panicked. Some ran away and tripped over, knocking themselves out, while others stood there, frozen to the ground, looking in two directions at once. Like the first group, they too were swallowed up by the cloud. Their fundamental mistake was to panic in the face of evil.

Whilst this was happening, the third group of Christians (who also saw that the cloud was a menace) stood before it shaking their fists and making all kinds of angry noises. Some were kicking at it with their feet. Like the previous two groups, they were clad in light, flimsy summer clothing. Their mistake was to try to fight the cloud in their own strength. Consequently, they too were swallowed up.
Moreover, as the cloud ate up each of the three previous groups, there was silence, followed by earpiercing howls of pain, succeeded by more silence – which was broken only by the odd intermittent moan or throaty gurgle which very much reminded me of a First World War gas attack.

THE PREPARED.

However, the fourth group of Christians were getting ready to deal with the threat posed by this cloud. With urgent haste, they were donning anti-chemical suits of clothing, clamping on gas masks and putting on strong safety helmets which had a bright light, like a miner’s lamp, attached to it. Above the lamp (which represent-
ed the light of the Holy Spirit) near the top of the helmet was a bright red spot. At once I discerned that this symbolised the Blood of Jesus Christ. It was His mark on this group.

Strapped to their sides were white first-aid cases with red crosses on them. These carried a wide assortment of medical aids to help those Christians who had been burned by the cloud. In their right hands they carried strong transparent riot shields, while in their left hands they carried various types of weoponry. These were obviously designed to fight the various kinds of principalities which
inhabit the cloud.

Suddenly, at God’s own timing, they formed a line, linked shields and marched at an orderly pace into the cloud. They were obviously directed by the Lord to do this. It was also clear that they were called to work very closely together. (Note; later, Richard was shown that the strategy of this group would be to advance at the
Lord’s command, fight strenuously, rescue and minister to some of the wounded; then stand their ground awaiting the next call for advance).

BELIEVE NOT EVERY SPIRIT.

Somewhat taken aback by the implications of this vision, I then used my mind to apply 1 Jn 4:1-3. In blunt Yorkshire tones, I said ”Do you, the spirit who has brought this picture so vividly to mind, boldly confess that Jesus Christ is come
in the flesh”? ”Yes, I boldly confess that Jesus Christ is come in the flesh”. ”Fine, what do you say about the Blood He shed on the Cross?” ”Through the Blood there is forgiveness of sin. It protected the Israelites from My judgement on the Egyptian firstborn”. ”Good. Now let’s take counsel together and have some intelligent discussion. Without repeating all the details that were revealed earlier,
would you please, Abba Father, send your Holy Spirit to complete the interpretation of this vision?”

THE INTERPRETATION.

Still utterly in control of what was happening, I then slowly took stock of what the Holy Spirit was saying. While creating a piercing clarity of mind that served to heighten my intellectual faculties, the Holy Spirit gave me the following inter-
pretation:

1) The acid cloud not only represented what is currently known as the Toronto Phenomenon, it also represents all that will come out of that occurrence. The Toronto Phenomenon is so to speak only the front edge of the cloud. It is paving a way for even more extreme manifestations of the evil one. In short, ”Toronto” can be seen as a beginning rather than an end.

2) Being blown by its own momentum indicates that within the cloud there is only what can be described as a hostile alien spirit. It is the head spirit of many other spirits which inhabit the cloud. Moreover, this alien spirit has been given permission by God to try the loyalties of Christians in this country. Through a process of sharp division, which will cause many wounds, it will become really clear who in the Church is standing by Jesus and who is not. However, some
of those who belong to the first three groups will be given a few further chances to repent. For a little while, the opportunity to get back into a right relationship with God will exist.

3) The flat waterless desert plain represents English Society which is bereft of the Holy Spirit. It may also have some bearing on other places within the British Isles – even though it is England which is primarily represented.

Another point to mention is that if the Lord’s people had been on top of the rocky mountains, (which represents nearness to God’s presence) then they would have escaped the influence of the acid cloud. Their position on the desert plain has left them desperately vulnerable to the corrosive effects. In other words, being in the
place where Jesus Christ doesn’t want them to be has stripped the Church of many spiritual defences. Far from putting on the armour of God, it is wearing loose, light summer clothes. Furthermore, being in the desert place has caused many Christians to seek to assuage their thirst from the wrong spiritual sources. That is one reason why the first group greeted the cloud with such enthusiasm. It seemed to offer an easy way to meet their needs.

4) As was stated earlier, the people in the plain were Christians – mainly charismatic/evangelical Christians, but there were also a fair number of representatives from the established denominations as well. They were conspicuous for their clerical collars, long robes and self-important expressions on their faces. It was clear that this cloud is going to have a very widespread effect.

5) As was clearly seen in the vision itself, the four groups represented four possible reactions to the acid cloud. Only the last was appropriate to the situation in hand.

In particular, those who stood frozen to the ground looking in two directions, stood for Christian leaders who were trying to find expedient diplomatic solutions to what was an impossible situation. Not surprisingly, most of their supporters were quickly deserting them – leaving them alone to be swallowed up by the cloud. At this juncture, I believe the Holy Spirit is clearly saying ”beware of man-made expedients in dealing with the Toronto Phenomenon”. What the Church faces here is primarily a spiritual, not cultural or psychological problem. Spiritual weapons will be needed to deal with it.

6) The role of the fourth group, which was the only one really doing God’s will, was two-fold. Firstly it has to use the spiritual weapons given it to attack the principalities which were in the cloud. Secondly, it had to help restore Christians from the previous three groups who had been injured by it. Regrettably, some Christians they will have to bypass, because they will either refuse treatment or be in such a wild state that it will be impossible to deal with them.

By no means will all Christians survive the passing of the cloud. Some will forsake their faith, while others will suffer from permanent physical and mental breakdowns. A few will even lose their very lives there.

I began to see that the acid cloud was also the cloud of God’s judgement, that will have to pass over the Church until evil is forcibly removed from it. Only after the acid cloud has done its work will the Church be pure enough to receive the cloud of God’s presence. This cloud will in turn bring further cleansing and much-needed
revival. However, the time for this second cloud to pass over is not yet. Any hopes of immediate revival are therefore premature. This means that taken as a whole, the Toronto Phenomenon does not represent a time of refreshing, rather it represents what is perhaps the first instalment of a VERY severe judgement on the churches in this country.

In a very real sense, the mass of God’s people are being handed over to satan for the destruction of the flesh. Only those who are faithful to the Lord in all things will be exempt from this judgement – even though they may be distressed by its consequences. For members of the fourth group, there is the challenge to stand together and not act as a group of disparate individuals.

In closing, I believe the Holy Spirit is challenging you who read this document to decide which groups you belong to – is it to be the intoxicated, the fearful, the angry or the prepared? Great evil is coming upon many churches in this country – there exists only a little time to make this decision.


Vision of the acid cloud – 1994


Näky syövyttävästä pilvestä (suomeksi)

Lue myös:


David Wilkerson: Seurakuntakokouksen häpäisy

(mm. menestysevankeliumi, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, nauruherätys ja Lakeland)


David Wilkerson blasts faith preachers


Jürgen Römer: Toronton eksytys


The false promise of the prosperity gospel: Joyce Meyer and Joel Osteen


Pelastus


Lopun ajat ovat käsillä


Buddhist monk

Siirry sivun alkuun