Rakkaus voittaa kuoleman

 

Miten paljon Jumala meitä luotujaan rakastaa?


Joh. 3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

1. Joh. 4:9-11, 18

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

Millainen on rakkaus (=Jeesus)?


1. Kor. 13:4-8

4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;

7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema.


Laul.l. 8:6
Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki.

Rakkaus on lain täyttymys.


Mark. 12:28c-31

”Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?”

Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’.

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.”


Room. 13:10
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Joh. 15:12
Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

1. Tim. 1:5
Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

Mistä rakkaus kumpuaa?


Room. 5:5
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Gal. 5:22
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Miten rakkautemme Jumalaan ilmenee?


1. Joh. 5:3
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

2. Joh. 1:6
Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.

Miesten tulisi rakastaa vaimojaan.


Ef. 5:25,28

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.

Myös vihollinen on lähimmäisesi.


Luuk. 6:27, 28, 32

Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,

siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee?
Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.


3. Moos. 19:18
Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.

Älä rakasta maailmaa.


1. Joh. 2:5, 15

Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut.
Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.

Jumalan rakkaus ei välttämättä tarkoita helppoa elämää.


Hepr. 12:6
sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.

Raymond Aguileran saama profetia rakkauden merkityksestä:

1625. Prophecy given to Raymond Aguilera on 14 May 2001 at 9:10 AM.

The meaning of Love is the deep inter peace within yourself.

The meaning of Love is Loving your God with all of your heart, mind and soul.

The meaning of Love is being at peace with your neighbor.

The meaning of Love is Loving your wife.

The meaning of Love is Loving your mother and father.

The meaning of Love is the Love of the neighbor’s friends’ friends, friend with the Love of Jesus in your heart.

Open all that is good within your spirit.

Seek the Kingdom of God as a little child.

Harm no one – Love everyone.

Remember the Holy Spirit within you is the giver of Love, with the Father Jehovah, with Jesus Christ of Nazareth.

All that is good comes from the Father, the Son, and the Holy Spirit.

All Truth, all wisdom, all righteousness, all that is of the faith, of the Spirit, of the Father, of the Holy Spirit, of Jesus Christ of Nazareth.

Starts with that Word, ”Love”, and ends with that Word, ”Love”.

Remember the Words of Jehovah within your heart.

Remember the Words of Jesus Christ within your heart.

Remember the Love of the Holy Spirit within your heart.

It is not hard to understand.

It is not hard to apply.

You just have to give yourself completely to God, the giver of Life, the Creator of the Universe, the Implementor of the Law.

When your knee comes down and touches the floor, and the Lord looks into your heart, He will see, He will know. How you applied that meaning of that Word, ”Love”.

Be at peace with each other.

Take care of each other.

Nurture each other.

For the Love of God is for all time.

For all the days that there are days.

For all there is out there, the Hands of God are there – HOLDING the universe, your heart,
your mind, your spirit. Everything is in His Hands.

Remember everything will come to an end, with the Power of the Word of Jesus, with the Power
of the Word of Jehovah, with the Power of the Word of the Holy Spirit.

Be wise! Be smart!

Love thy neighbor.

Love thy fellow man with the Heart of Jesus, with the Heart of the Father, with the Heart
of the Holy Spirit.

All that is Good, all that is Righteous comes from the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Walk away from evil.

Stay away from evil people.

Think good things.

Think – things of Christ.

Think – things of the Father.

Think – things of the Holy Spirit.

Keep these (things) in your inner spirit, in your heart, in your mind.

For what value is evil to a righteous person?

Things of sin will be eliminated.

Remember that!

The Lambs of the field know the Voice of Jesus.

They follow Jesus.

They obey Jesus.

They worship Jesus.

The Flock will be gathered.

The Flock will be saved!

Remember My Words, this is your Father Jehovah with the Love of the World, with the Love of
the Universe, everything is in His Hands. Peace and Farewell – A Loving message from Jehovah,
Jesus Christ, and the Holy Spirit.


Raymond Aguilera: The meaning of love

Siirry sivun alkuun