Profetioita

Raamatussa on paljon profetioita ja ennustuksia koskien tulevaa aikaa. Myös Jeesuksen tulo maan päälle ennustettiin jo kauan sitten.


Jes. 53:6
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Ihmiset saavat profetioita koskien tulevaisuutta ja lopun aikoja.


Aam. 3:7
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan
palvelijoillensa profeetoille.

Kaikki profetiat tulee koetella Raamatun Sanan valossa.


1. Tess. 5:20-21

profetoimista älkää halveksuko,

mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Monet ovat väääriä profeettoja tai profetoivat, vaikka eivät ole saaneet sanomaa Herralta.


Jer. 14:14
Mutta Herra sanoi minulle: ”Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille.

Vertaa profetioita Raamatun Sanaan, ovatko ne ristiriidassa.


1. Joh. 4:5-6

5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.

6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.


Ap.t. 17:11
Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

Lue myös:


Tunnistatko eksytyksen?


David Wilkerson (engl.)

 

Raymond Aguilera: profetioita


Judah Ben Samuelin profetia Israelista


Olav Rodgen profetia tempauksesta


Profetia ajasta juuri ennen Jeesuksen paluuta

Siirry sivun alkuun