Nöyryys ei tarkoita nöyristelyä

 

Nykyaikana nöyryyttä ei pidetä arvossa, vaan sen mielletään olevan nöyristelyä muiden edessä.

Mooses sai johtaa israelilaiset pois Egyptistä, mutta hän ei ylpistynyt.


4. Moos. 12:3
Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.

Mooses oli nöyrä, mutta hän ei nöyristellyt faaraon eikä israelilaisten edessä.


2. Moos. 10:3
Niin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala:
Kuinka kauan sinä kieltäydyt nöyrtymästä minun edessäni? Päästä minun kansani palvelemaan minua.

Nöyrän vastakohta on ylpeä.


Sananl. 11:2
Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus.

2. Sam. 22:28
Ja sinä pelastat nöyrän kansan, mutta sinun silmäsi ovat ylpeitä vastaan, sinä alennat heidät.

Sananl. 18:12
Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.

Nöyrät ovat valmiit ottamaan vastaan ilosanoman Jeesuksesta. Ylpeä luulee pärjäävänsä ilman Jumalaa.


Jes. 61:1
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille,
lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

Jes. 57:15
Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä:
Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.

Jumala voi nöyryyttää ylpeän, kuten kävi myös Egyptin faaraolle.


2. Moos. 18:11
Nyt minä tiedän, että Herra on suurempi kaikkia jumalia;
sillä sentähden, että egyptiläiset ylpeilivät, on heidän näin käynyt.”

Tuom. 4:23
Näin Jumala sinä päivänä nöyryytti Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, israelilaisten edessä.

Ps. 147:6
Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan.

2. Aik. 13:18
Näin israelilaiset siihen aikaan nöyryytettiin; mutta Juudan miehet voimistuivat,
sillä he turvautuivat Herraan, isiensä Jumalaan.

Dan. 4:37
(4:34) Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta; sillä kaikki
hänen työnsä ovat totiset ja hänen tiensä oikeat. Ja hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat.”

Joskus sinua voivat kohdata vaikeudet, joiden tarkoituksena on vetää sinut Jumalan luokse.


5. Moos. 8:3
Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.

Ps. 119:67, 71

Ennenkuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi.

Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi.


2. Aik. 33:12
Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran, Jumalansa, mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä.

2. Aik. 7:14
mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.

Jos teet väärin, nöyrry, tunnusta syntisi ja pyydä anteeksi.


2. Aik. 12:12
Sentähden, että Rehabeam nöyrtyi, kääntyi Herran viha hänestä pois, niin ettei tullut täydellistä tuhoa; ja olivathan asiat Juudassa vielä hyvin.

2.Aik. 32:26
Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä.

Nöyrät saavat Jumalan silmissä armon.


Ps. 10:17
Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra, sinä vahvistat heidän sydämensä, sinä teroitat korvasi,

Ps. 25:9
Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä.

Ps. 37:11
Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

Sananl. 3:34
Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.

Sananl. 22:4
Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.

Jes. 66:2
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Jeesus on nöyrä.


Sak. 9:9
Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

Matt. 11:29
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

Fil. 2:8
hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Vaikka Jeesus oli nöyrä, hän ei nöyristellyt rahanvaihtajia, kirjanoppineita eikä pappeja.


Matt. 21:12
Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet.

Matt. 23:13
Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

Jeesus näyttää esimerkiksi lapsen, jonka kaltaiseksi aikuistenkin tulisi nöyrtyä.


Matt. 18:4
Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

Miten siis meidän tulisi elää?


Miika 6:8
Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?

Ps. 22:26
(22:27) Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.

Sef. 2:3
Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

Fil. 2:3
ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne

On myös vääränlaista nöyryyttä, itsensä kurittamista, joka tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

Nöyristelevä ihminen voi olla erittäin vaatimaton, mutta hän ei ole nöyrä, päinvastoin.
Hän ylpeilee nöyryydestään.


Kol. 2:18
Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

Kol. 2:20, 21, 23

Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:

”Älä tartu, älä maista, älä koske!”

Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden,
ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

Ainoa, kenen edessä sinun tarvitsee nöyrtyä on Jumala.


Jaak. 4:10
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

Ps. 95:6
Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen.

1. Piet. 5:6-7

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”.


Mark. 8:34
Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
Siirry sivun alkuun