Mistä löydät pelastuksen?

Haluatko pelastua?

Jos haluat, miten pelastut?

Miten pääset taivaaseen?


1. Moos. 49:18
Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.

Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä.


Ps. 41:4
(41:5) Minä sanoin: ”Herra, ole minulle armollinen, paranna minun sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan”.

Dan. 9:5
Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi

Room. 3:23
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Et pelastu tekojen avulla. Vaikka koettaisit olla kuinka hyvä ihminen tahansa, teet silti syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin.

Ainoa synnitön on Jeesus.


Saarn. 7:20
(7:21) Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä.

Jos rikot yhden lain, olet rikkonut kaikki. Et voi kerskua teoistasi.


Jaak. 2:10
Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

1. Joh. 1:8
Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

Jos pelastuisit tekojen avulla, mihin tarvitsisit Kristusta tai armoa?


Gal. 5:4
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

Joh. 1:17
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Gal. 2:21
En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Olet tehnyt syntiä, joten ansaitset kuoleman.


Room. 5:12
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-

Room. 6:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kuinka voit pelastua?


Mark. 10:26-27

Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa: ”Kuka sitten voi pelastua?”

Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista”.

Olet syntinen, joten tarvitset armoa. Jeesus sovitti syntisi. Jeesus kuoli ristillä, jotta sinä saisit anteeksi kaikki pahat tekosi.


1. Joh. 3:5
Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

Joh. 1:29
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

Pelastut yksin armosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Armo on Jumalan lahja.


Room. 11:6
Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista,
sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.

Ef. 2:8
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

Ap.t. 15:11
Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.”

Room. 5:17
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. –

2. Tim. 1:9
hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

Tit. 2:11
Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

Tunnusta syntisi Jumalalle ja kadu niitä. Jeesus saarnasi parannuksen tekemistä.


Matt. 4:17
Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”.

Matt. 11:20-21
Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:

”Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.


Mark. 1:15
ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.

Tunnusta Jeesus Herraksi ja syntiesi sovittajaksi.

Jeesus ei ole vain ihminen ja profeetta,
kuten muslimit uskovat, vaan Jumalan Poika, Kristus, Vapahtaja.


Room. 10:9
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Joh. 3:17
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Ap.t. 2:21
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Ap.t. 4:12
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Ap.t. 16:31
Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”.

1. Piet. 1:5
jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Uskotko Jeesukseen, Jumalan Poikaan? Liian harvat uskovat.


Luuk. 13:23-24

Ja joku kysyi häneltä: ”Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille:

”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.


Matt. 7:14
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Et voi seistä puolivälissä. Jos et valitse Jeesusta, olet Jeesusta vastaan.


Matt. 6:24
Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

Matt. 12:30
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

He, jotka eivät ota vastaan Kristusta, joutuvat kadotukseen.


Mark. 16:16
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

1. Kor. 1:18
Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan.


1. Tim. 2:3-4

Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jeesus ei luvannut seuraajilleen helppoa elämää.


Matt. 5:10-12

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.


Luuk. 21:12
Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni
tähden.

Vaikeuksista huolimatta pysy vahvana loppuun asti.


Matt. 10:22
Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Jeesus ei hylkää sinua.


Matt. 28:20
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Jeesukseen uskovat perivät iankaikkisen elämän.


1. Piet. 1:8-9
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,

sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.


Tit. 3:7
että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Jos et ole vielä ottanut Jeesusta vastaan Vapahtajanasi, rukoile pelastuaksesi:


Minä olen tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Kadun kaikkia pahoja tekojani, omassa lihassani ei ole mitään hyvää. Omin ansioin en ansaitse paikkaa taivaassa. Otan Jeesuksen Kristuksen sydämeeni ja Vapahtajakseni. Hän on Jumalan Poika, joka kuoli puolestani ristillä, jotta minä saan syntini anteeksi.

Anon, Isä Jumala, anteeksiantoa ja armahdusta Poikasi Jeesuksen nimessä.

Puhdista minut synneistäni.

Kirjoita nimeni Karitsan elämän kirjaan.

Uskon Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme sekä Pyhään Henkeen, joka on totuuden Henki ja johdattaa meidät oikeaan.

Kasta minut Pyhällä Hengellä ja tulella, kuten Sanassasi lupasit.


Luuk. 3:16
niin Johannes vastasi kaikille sanoen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Taivaaseen pääsevät he, joiden nimet ovat Karitsan elämänkirjassa.


Ilm. 21:27
Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

Fil. 4:3
Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden
työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

Onko kerran pelastettu aina pelastettu?


Ilm. 3:5
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Ei ole, jos luopuu uskostaan.

Pidä huoli uskostasi ja ripustaudu Jeesukseen.

Ja kuuntele Pyhän Hengen hiljaista ääntä.

Etsi Jumalan tahtoa seuraava seurakunta, jotta et olisi uskossasi yksin ja saisit kokea
seurakuntayhteyttä. Varo eksyttäjiä, jotka pukeutuvat valkeuden vaatteisiin, mutta
johtavat harhaan.

Kuka ohjaa elämääsi?

 

Lue myös:

David Wilkerson: Mitä on tapahtunut parannukselle?

Kapea tie

Tunnistatko eksytyksen?

Siirry sivun alkuun