Lauman johtaja


Monet eläimet elävät laumoissa ja niillä on johtaja.

Lauma seuraa johtajaansa ja luottaa siihen, etenkin vaaran uhatessa.

Laumassa ne kokevat olevansa turvassa.

Myös monet ihmiset haluavat kuulua ”laumaan”, olkoon se sitten työyhteisö, kaveriporukka, urheilujoukkue, perhe, puolue, harrastus, seurakunta,…

jokin, mikä liittää samoin ajattelevia ihmisiä yhteen, yhdistää, luo yhteenkuuluvuutta,
me-henkeä.

Joukossa syntyy helposti ystävyyssuhteita, myös sisäpiiri.

Joku kokee olevansa ulkopuolinen, outsider joko tahtomattaan, vahingossa tai hänet jätetään tietoisesti ydinporukan ulkopuolelle.

Joku jättäytyy itse syrjään eikä edes hakeudu ”laumaan”, oman tiensä kulkija, erakko, ajattelija,
haaveilija, epäsosiaalinen, ei tunne tarvetta kuulua joukkoon,…

Muut pitävät häntä ehkä ylpeänä.

 

Ketä sinä seuraat johtajanasi?


1. Aik. 27:16
Israelin sukukuntien johtajat olivat: ruubenilaisten ruhtinas oli Elieser, Sikrin poika; simeonilaisten Sefatja, Maakan poika;

Ihmiset saattavat valita väärän johtajan tai semmoisen, joka puhuu heidän korvasyyhyynsä.

Israelilaiset palatessaan Egyptistä luvattuun maahan eivät luottaneet Jumalan johdatukseen ja lupaukseen, vaan halusivat palata takaisin orjuuteen.


4. Moos. 14:4
Ja he puhuivat toinen toiselleen: ”Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin”.

Neh. 9:17
He eivät tahtoneet totella eivätkä muistaneet ihmeellisiä tekoja, jotka sinä olit heille tehnyt, vaan olivat niskureita ja valitsivat uppiniskaisuudessaan johtajan palatakseen takaisin orjuuteensa. Mutta sinä olet anteeksiantava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa: sinä et heitä hyljännyt.

2. Tim. 4:3
Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

Johtajasta voikin tulla eksyttäjä, vaikka hän aloittaisikin oikealla tiellä.

Mihin hän johtaa laumansa?

Jyrkänteelle, väärälle tielle?

Jos johtaja on harhapolulla, koko joukko saattaa harhautua. Tällöin on parempi avata suunsa ja kertoa, missä mennään harhaan.

Jos he eivät kuuntele eivätkä muuta kurssia oikealle tielle, on parempi irtautua.


Jes. 9:16
Ja tämän kansan johtajat tulivat eksyttäjiksi, ja johdettavat joutuivat hämminkiin.

Jes. 3:12
Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

Ilm. 2:20
Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

Johtaako hän joukkonsa turvaan, luvattuun maahan, Jeesuksen ristin juurelle?

Luottaen Jumalan apuun vai omaan itseen turvautuen?


2. Moos. 6:8
Ja minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.'”

Millainen on hyvä johtaja?

Johtajan ei tulisi ylpistyä, ei tärkeillä, ei korottaa itseään luullen olevansa parempi kuin muut.

Johtaja on vastuussa toimistaan Jumalalle.

Johdattaako hän laumaansa harhaan?

Ottaako hän tuomiovallan itselleen?


Luuk. 22:26
Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.

Room. 12:8
jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.

Antaako johtaja kaikkien kukkien kukkia?

Suvaitseeko hän kyseenalaistamista?

Onko vain hän oikeassa?

Onko vain hänellä oikea tieto ja totuus?

Mikä on Raamatun asema ja Jumalan Sanan merkitys?

Perustuvatko hänen opetuksensa (alkukielien mukaiseen) Raamattuun vai onko niissä ristiriitaa?

Kumpaa uskot, Sanaa vai ihmistä?


Gal. 5:4
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

Kerääkö johtaja maallista omaisuutta itselleen?


1. Tim. 6:10
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

Lue myös:


Tunnistatko eksytyksen?

Tapani Koivuniemen lahko

Siirry sivun alkuun