Lapset

Lapset ovat Jumalan lahja.

Ethän hyljeksi lahjaasi?


Ps. 127:3
Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.

1. Moos. 33:5
Ja hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi: ”Keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi?” Hän vastasi: ”Ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut”.

Ps. 139:13-16

Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Olemme Jumalan lapsia.


Gal. 4:6-7

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”

Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

Jumala toivoo ihmisen palaavan huomaansa, lapsekseen.


Jer. 3:22
Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” -”Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme.

Kunnioita ja tottele vanhempiasi.


Ef. 6:1-3

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus-

”että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”.


Kol. 3:20
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.

Sananl. 4:1-6

Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani.

Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen.

Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: ”Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää.

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa.


Sananl. 17:6
Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja isät ovat lasten kunnia.

Älä halveksi vanhempiasi, vaikka he tekevätkin virheitä.


Sananl. 20:20
Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.

Isien tulisi kohdella lapsiaan oikein.


Ef. 6:4
Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

Kol. 3:21
Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi.

Vanhempien velvollisuus on koota tavaraa lapsilleen eikä päinvastoin.


2. Kor. 12:14
Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne, enkä ole oleva teille rasitukseksi; sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

Kukin vastaa omista synneistään.


5. Moos. 24:16
Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Jeesus nosti lapsen esikuvaksi oikeasta uskosta ja siunasi heitä.


Luuk. 18:15-17

Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.

Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”


Matt. 18:1-6

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”

Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä

ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.

Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.

Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.


Mark. 10:13-16

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.

Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Lapset tunnistivat Jeesuksen Vapahtajaksi, Daavidin Pojaksi, mutta se närkästytti ylipappeja ja kirjanoppineita.


Matt. 21:15-16

Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat: ”Hoosianna Daavidin pojalle”, niin he närkästyivät

ja sanoivat hänelle: ”Kuuletko, mitä nämä sanovat?” Niin Jeesus sanoi heille: ”Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: ’Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen’?”

Lopun aikana laittomuus pääsee valtaan.

Vanhemmat antavat lapsensa ilmi ja surmattavaksi, samoin lapset vanhempansa ja veli veljensä.


Matt. 10:21
Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

Lue myös:

Abortti

Etusivulle

Siirry sivun alkuun