Kuolema

Aatami ja Eeva tekivät syntiä ja söivät kiellettyä hedelmää.

Sen vuoksi kaikkien on kuoltava.


1. Moos. 2:17
mutta hyvän-ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman”.

Room. 5:12
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-

Ainoastaan Eenok ja Elia eivät maistaneet kuolemaa,vaan heidät otettiin taivaaseen.


1. Moos. 5:24
Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

Hepr. 11:5
Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.

2. Kun. 2:9-11

Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: ”Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi”. Elisa sanoi: ”Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa”.

Hän vastasi: ”Pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään; jollet, niin se jää täyttämättä.”

Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.

Kaikki ovat syntiä tehneet ja kukin rangaistaan kuolemalla oman syntinsä tähden.


5. Moos. 24:16
Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Jer. 31:30
vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa.

Hes. 18:4
Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu-ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee-sen on kuoltava.

Kukin syntyy ja kuolee silloin, kun on hänen aikansa.


Saarn. 3:2
Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus.

Kuolema voi tulla yllättäen.


2. Sam. 22:5-6

Sillä kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut.

Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut.

Ihmisen aika maan päällä on rajallinen.


Ps. 39:4-5

Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen.

Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niinkuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela.


Ps. 39:11, 13

Kun sinä ihmistä synnin tähden rangaistuksilla kuritat, kulutat sinä hänen kauneutensa niinkuin koinsyömän. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset. Sela.

Käännä pois katseesi minusta, että minä ilostuisin, ennenkuin menen pois eikä minua enää ole.

Jumala teki ihmisen ruumiin maan tomusta. Ihmisessä on ruumis, sielu ja henki.
Ruumis ei ole elossa ilman henkeä ja kuoltua ruumis maatuu.


1. Moos. 2:7
Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Jaak. 2:26
Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

Kuolemaan et voi mitään tavaraasi ottaa mukaan.


Ps. 39:6
Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa.

Ps. 49:10
(49:11) Vaan hänen täytyy nähdä, että viisaat kuolevat, että tyhmät ja järjettömät myös hukkuvat ja jättävät toisille tavaransa.

Ps. 49:17
(49:18) Sillä kuollessaan ei hän ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä.

Ps. 146:4
Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.

Mihin ihminen joutuu kuoltuaan?


Job 14:10
Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten?

Job 24:24
He ovat kohonneet korkealle-ei aikaakaan, niin ei heitä enää ole; he vaipuvat kokoon, kuolevat kuin kaikki muutkin, he taittuvat kuin vihneet tähkäpäästä.

Job 21:23, 25, 26

Toinen kuolee täydessä onnessansa, kaikessa rauhassa ja levossa;

Toinen kuolee katkeralla mielellä, saamatta onnea maistaa.

Yhdessä he panevat maata multaan, ja madot peittävät heidät.

Älä pelkää, vaikka ruumiisi kuolee.


Matt. 10:28
Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

Kuoltuasi ruumiisi maatuu, tulee tomuksi jälleen.


1. Moos. 3:19
Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.”

Ps. 104:29
Sinä peität kasvosi, ja ne peljästyvät, sinä otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palajavat tomuun jälleen.

Job 10:9
Muista, että sinä olet muovaillut minut niinkuin saven, ja nyt muutat minut tomuksi jälleen.

Ps. 90:3
Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot: ”Palatkaa jälleen, te ihmisten lapset”.

Saarn. 3:20
Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun.

Jeesus Kristus kuoli puolestamme, haudattiin ja nousi kuolleista.

Hän voitti kuoleman vallan.


Room. 6:9
tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.

Hepr. 2:14
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

Jeesus ristinkuolemalla sovitti syntimme, jolloin Jeesukseen uskomalla saamme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän.


Room. 6:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room. 10:9
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

1. Kor. 6:14
ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa.

1. Kor. 15:22
Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

Ruumis maatuu, mutta mihin matkaa ihmisen henki ja sielu?

He, jotka uskovat Kristukseen, pääsevät taivaaseen.


Saarn. 12:7
Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

2. Kor. 5:1
Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

Room. 8:10-11

Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne
Henkensä kautta, joka teissä asuu.


Ps. 49:15
(49:16) Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.

He, jotka hylkäävät Jumalan armon ja Jeesuksen sovitustyön, joutuvat helvettiin, jossa on tulta ja tulikiveä.


Ilm. 21:8
Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.”

Niin kauan kuin olet hengissä, sinulla on aikaa katua syntejäsi, kääntyä Jumalan puoleen ja uskoa Jeesuksen sovitustyö.

Kuolemasi jälkeen on myöhäistä katua.


Sananl. 11:7
Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa, ja vääräin odotus hukkuu.

Sananl. 14:32
Jumalaton sortuu omaan pahuuteensa, mutta vanhurskas on turvattu kuollessaan.

Jeesus on elämän tie, joka johtaa iankaikkiseen elämään.

He, jotka eivät valitse Jeesusta, valitsevat kuoleman tien.


Jer. 21:8
Ja sano tälle kansalle: Näin sanoo Herra: Katso, minä panen teidän eteenne elämän tien ja kuoleman tien.

Room. 6:16
Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette,
jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

Kaikki herätetään viimeiselle tuomiolle.


Dan. 12:2
Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Jes. 26:19
Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.

Hepr. 9:27-28

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.


Ilm. 20:12-13

Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin
oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

Kuollessa ei tavaralla ja omaisuudella tee mitään. Raha ei auta viimeisellä tuomiolla.


Sananl. 11:4
Ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

Sananl. 10:2
Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

Jeesukseen uskovat kuolleet nousevat ylös taivaaseen.


Matt. 22:31-32

Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen:

’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.”


Mark. 12:25
Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.

Luuk. 20:36
Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.

Turvaa Jeesukseen ja pelastut iankaikkiseen elämään. Tällöin kuolemalla ei ole sinuun valtaa.


Ps. 16:10
Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.

Ps. 49:9
(49:10) että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaa näkisi.

Jumala ei hylkää meitä, vaikka meillä olisi vaikeuksia. Hän johdattaa oikeaan ja armahtaa.


Ps. 48:14
(48:15) Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.

Ps. 68:20
(68:21) Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa.

Room. 8:38-39

Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Katso myös:


Death is not dying

Siirry sivun alkuun