Kullan hinta romahtaa

Rahan (euron ja dollarin) epävakaus panee monet ostamaan kultaa. Kullan hinta ei ole pysyvä.

Miksi keräät kultaa?

Kullan arvo perustuu ainoastaan siihen oletukseen, että myöhemmin joku maksaa siitä enemmän. Kulta ei ole korvaamaton, se voidaan korvata muilla aineilla tai metalleilla.

Kullan hinta nousee nyt, mutta se romahtaa.


Sananl. 23:4-5

Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen.

Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä; sillä se saa siivet kuin kotka, joka lentää taivaalle.

Saatat menettää rikkautesi jopa yhdessä yössä.


Job 27:19
Rikkaana hän menee levolle: ’Ei häviä mitään’; hän avaa silmänsä, ja kaikki on mennyttä.

Miksi investoit kultaan? Keräätkö rikkauksia itsellesi?

Älä pane toivoasi maalliseen mammonaan ja rikkauteen.


1. Tim. 6:17
Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,

Ps. 62:10
(62:11) Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö.

Jaak. 5:2-3
Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.

Kysy Jumalan tahtoa, miten sinun tulisi rikkautesi käyttää.


Esra 7:18
Ja mitä sinä ja sinun veljesi näette hyväksi tehdä hopean ja kullan tähteillä, se tehkää Jumalanne tahdon mukaan.

Onko aarteesi taivaassa vai maan päällä?


Matt. 6:21
Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

Luuk. 12.15
Ja hän sanoi heille: ”Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi”.

Oletko ostettavissa? Annatko sielusi rikkaudesta?


4. Moos. 22:18
Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä.

Kaikki me kuolemme joskus ja silloin ei rikkaudesta ole mitään hyötyä.


Luuk. 12:20-21
Mutta Jumala sanoi hänelle: ’Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’ Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.”

Lopun aikoina tulee vitsauksia ja muita vaikeuksia, mutta osa ihmisistä edelleen
turvautuu kultaan, joka ei voi pelastaa.


Ilm. 9:20
Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja
vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.

Lopun aikoinakaan rikkaudesta ei ole mitään hyötyä. Rahalla ei voi suojautua luonnonmullistuksilta.


Hes. 7:19
Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä
vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.

Rikkautta parempi olisi rukoilla:


Sananl. 30:8
Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,

Maanpäällisen mammonan sijaan meidän kuuluisi kerätä aarteita taivaaseen.


Matt. 6:19-20
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

Mitä ovat aarteet taivaassa?


Luuk. 12:33
Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.

1. Tim. 6:11
Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

Lisää aiheesta:


Onko kullan hinta kupla


Kullan hinta romahtaa

 

Siirry sivun alkuun