Koettelemuksissa uskosi testataan

Heikko usko vaappuu puolelta toiselle, odottaa merkkiä Jumalalta, epäilee uskoaan ja Jumalaa heti vaikeuksien kohdatessa, piilottaa uskon liekin.

Pekka Simojoen Liekkilaulussa:

Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt sinuun on,

Häntä seuraa, tie minne viekin.

Et ole yksin, et turvaton.

Herran liekin anna palaa!

Anna kasvaa rakkauden,

Kunnes tuli valtaa alaa

Ja valo saapuu luo jokaisen.


Matt. 13:20-22

Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;

mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.

Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi.


Mark. 4:21
Ja hän sanoi heille: ”Eihän lamppua oteta esiin, pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle? Eiköhän lampunjalkaan pantavaksi?

Uskoasi testataan koettelemuksissa. Jos olet vaikeuksissa, kiusauksissa, rahahuolissa tai sairauden tai kipujen runtelema, saatat olla testissä. Älä huolestu, koska ketään ei testata yli voimiensa.


Dan. 11:32, 35

Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.


2. Aik. 32:31
Niinpä Jumala ainoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen tuntemaan kaiken, mitä hänen sydämessään oli, jätti hänet Baabelin ruhtinasten lähettiläiden valtaan, jotka olivat lähetetyt hänen luokseen tiedustelemaan ihmettä, joka oli tapahtunut maassa.

1. Kor. 10:13
Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

Koettelemukset eivät ole kiusaamista.


Jaak. 1:13
Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.

On helppo olla varma, rohkea ja luja uskossaan, kun menee hyvin, kuten Pietari.


Luuk. 22:33-34

Niin Simon sanoi hänelle: ”Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan”.

Mutta hän sanoi: ”Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua.”

Kun tulee vastoinkäymisiä, kenen puoleen käännyt?

Jos olet umpikujassa, keneltä pyydät apua?


Ps. 146:3-8

Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa.

Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.

Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa,

häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti,

joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille. Herra vapauttaa vangitut,

Herra avaa sokeain silmät, Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa vanhurskaita.


Ps. 50:15
Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.”

Jer. 33:3
Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.

Jeesuksen opetuslapset olivat testissä, kun he olivat veneessä järvellä, kun myrsky puhkesi ja Jeesus nukkui. Mitä opetuslapset tekivät?


Matt. 8:23-26

Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä.

Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui.

Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: ”Herra, auta, me hukumme”.

Hän sanoi heille: ”Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?” Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.

Pietaria testattiin, kun Jeesus vangittiin ja Pietarin sanottiin olevan Jeesuksen opetuslapsi.
Mitä Pietari teki?


Matt. 26:74-75

Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: ”En tunne sitä miestä”. Ja samassa lauloi kukko.

Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: ”Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät”. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

Vaikka opetuslapset olivat Jeesuksen seurassa, heidän uskonsa vaappui koettelemuksissa.

Jeesus tiesi Pietarin heikkouden, mutta Hän luotti Pietariin.
Pietari ei kuitenkaan jäänyt märehtimään epäonnistumisen syövereihin, vaan nousi ja hänestä tuli yksi seurakunnan johtajista.


Matt. 16:18
Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Ap.t. 4:8, 13, 19-20

Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!

Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka
olivat olleet Jeesuksen kanssa.

Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;

mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.

Jumala ei jätä sinua yksin, vaikka välillä tuntuisi, ettei Hän kuule tai ei vastaa.


5.Moos. 31:8
Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile.”

Ps. 6:9
(6:10) Herra kuulee minun anomiseni, Herra ottaa minun rukoukseni vastaan.

Vaikka tulisikin vaikeuksia, sinua ei ole hyljätty, et ole yksin. Älä luovu toivosta.


Room. 8:35
Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?

Lue myös:


David Wilkerson: A place of trial and testing


Kiusauksen voittaminen

Siirry sivun alkuun