Kiitä Jumalaa kaikesta


2. Kor. 9:15
Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!

Ps. 9:2
(9:3) Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä Korkein.

Ps. 50:14
Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.

Olet saanut kaiken lahjana Jumalalta. Etkö kiittäisi Luojaasi?

Jumala voi sinulle antaa hyvää ja myös ottaa pois. Omaisuutesi ei ole oman vaivannäkösi ansiota.

Kiitä Jumalaa kaikesta mitä olet saanut.


Job 1:21
Ja hän sanoi: ”Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.”

Jumala haluaa meidän kiittävän.


1. Tess. 5:18
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

Kiittäkää kaikki.


Ps. 69:34
(69:35) Kiittäkööt häntä taivaat ja maa, meret ja kaikki, mitä niissä liikkuu.

Ps. 145:10
Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua.

Ps. 66:8
Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä.

Kiitä kaikesta.


Ef. 5:18-20

Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,

puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,

kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kiitä aina.


Ps. 35:28
Ja minun kieleni julistakoon sinun vanhurskauttasi, sinun kiitostasi kaiken päivää.

Ps. 71:8
Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää.

Ps. 146:2
Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän.

Ps. 92:1-2

Virsi, sapatinpäivä-laulu.(92:2) Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,

(92:3) aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi

Kiitä niistäkin ihmisistä, joiden kanssa et tule toimeen, joita et voi sietää tai jotka ovat loukanneet sinua.


1. Tim. 2:1-2

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,

kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.


Room. 12:20
Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”.

Kiitä myös vaikeuksista, koska ne kasvattavat sinua.

Jumala ei kiusaa ketään etkä sinä voi kiusata Jumalaa.
Jumala voi sallia sinulle ongelmia tai vaikeuksia, jotta kääntyisit Hänen puoleensa.


Ps. 30:11-12

(30:12) Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla,

(30:13) että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti.


Ps. 40:3
(40:4) Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan.

Rukoiletko Jumalaa vain pyytämällä jotakin? Kiitä myös rukoillessasi.


Fil. 4:6
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

Kol. 4:2
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

1. Kor. 14:15
Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.

Miksi Jumalaa pitäisi kiittää?


Ps. 7:17
(7:18) Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.

1. Aik. 16:34
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Ps. 135:3
Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä, veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen.

Ps. 105:1
Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.

Ps. 50:23
Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.”

1. Kor. 15:57
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

Hepr. 12:28
Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

Kiitä Jumalaa sydämessäsi.


Kol. 3:15-16

Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Jos et kiitä Jumalaa, kenelle annat kiitoksen? Kenen ansiota on kaikki, mitä sinulla on?


5. Moos. 8:17
Älä ajattele sydämessäsi: ’Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden’,

Room. 1:21
koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

Ota vastaan kiitoksella se, mitä Jumalalta saat.


1. Tim. 4:3-4

ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;

Siirry sivun alkuun