Kärsivällisyys palkitaan

Ole kärsivällinen.


Room. 8:25
Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

2. Tim. 3:10-14

10 Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,

Älä poikkea Herran tieltä. Se tie on kapea ja harvat sen löytävät.


Matt. 7:13-14

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen,
ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät


Hepr. 6:12
ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden
kautta perivät sen, mikä luvattu on.

Se tie on Jeesus ja vain Hänen kauttaan löydät elämän.


Joh. 14:6
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin
kuin minun kauttani.

Ahdistuksia tulee, mutta ole kärsivällinen äläkä luovu uskosta.


Room. 5:3-4

Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme,
että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,

mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;


Room. 12:12
Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.

2. Kor. 6:4
vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa,
hädissä, ahdistuksissa,

Jaak. 1:3-4

tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.

Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.


1. Piet. 2:20
Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään?
Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.

2. Piet. 1:5-6

niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja,
avuissa ymmärtäväisyyttä,

ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä,
kärsivällisyydessä jumalisuutta,


1. Tim. 6:10-11

Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

Kärsivällinen tuottaa hedelmän.


Luuk. 8:15
Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä
ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Room. 2:4
Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä,
että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Herra on esimerkki kärsivällisyydestä.


Room. 15:5
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne,
Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,

2. Tess. 3:5
Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Kärsivällisellä on toivo.


Room. 15:4
Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden
ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

Raamatusta löytyy esimerkkejä kärsivällisistä ihmisistä.


Hepr. 6:15
ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli.

Jaak. 5:10-11

Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet
Herran nimessä.

Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet,
ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.


Tiit. 2:2
vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;

Nykyajan kiire on ihmisen luoma ”tauti”, jolla hän yrittää osoittaa muille ihmisille olevansa niin tärkeä, että hänen kalenterinsa on täynnä ja hänellä on olevinaan kiire. Missä on kärsivällisyys odottaa jonossa vuoroaan?


Sananl. 19:2
Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.

Ps. 33:20
Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.

Ole kärsivällinen maailman loppuun asti.


Ilm. 2:3
ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.

Ilm. 3:10
Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin
ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä,
jotka maan päällä asuvat.

2. Tess. 1:4
niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja
uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

Ilm. 14:12
Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Kärsivällinen jaksaa odottaa Herran tulemusta.


Juud. 1:21
ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

Dan. 12:12
Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

Jaak. 5:7-8

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista
hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.

Kärsivällisellä ei usko lopahda (eikä lopu öljy lampusta) odottaessaan Herran tulevan.


Luuk. 12:45-46

Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ’Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja
palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,

niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet
kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.

Herra ei viivyttele.


2. Piet. 3:9
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä,
vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki
tulevat parannukseen.
Siirry sivun alkuun