Juutalaisuus

Juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa Aabrahamille annetun lupauksen mukaisesti.


1. Moos. 17:4, 7-8
4 ”Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.

7 Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,

8 ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa.”

Juutalaiset (=israelilaiset) ovat Jumalan silmäterä, edelleen.


Sak. 2:8
Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.

Iisak siunasi poikansa Jaakobin, että Jaakobia siunaavat ovat siunattuja.


1. Moos. 27:29
Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa.”

Aabrahamin poika oli Iisak eli Israel ja Iisakin poika Jaakob.

Jaakobin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Sebulon, Isaskar,
Daan, Gaad, Asser, Naftali, Joosef ja Benjamin.


1. Moos. 49
Ruuben, sinä olet minun esikoiseni,… mutta sinä kuohahdat kuin vesi, et pysy ensi sijalla

Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet.

Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät; sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat.

Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.

Sebulon asuu meren rannalla

Isaskar on luiseva aasi

Daan hankkii oikeutta kansalleen

Gaadia ahdistavat rosvojoukot

Asserista tulee lihavuus

Naftali on nopea peura

Joosef on nuori hedelmäpuu

Benjamin on raatelevainen susi

Juuda on veljiensä hallitsija (myös 1. Moos. 49:10).


1. Aik. 5:2
sillä Juuda tuli voimallisimmaksi veljiensä joukossa, ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli
ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefille-

Daavid oli Juudan sukua ja hänen jälkeläisistään tuli Juudan kuninkaita.


1. Aik. 28:4
Kuitenkin valitsi Herra, Israelin Jumala, minut kaikesta isäni suvusta olemaan Israelin
kuninkaana ikuisesti. Sillä Juudan hän valitsi ruhtinaaksi ja Juudan heimosta minun isäni suvun,
ja isäni poikien joukossa olin minä hänelle otollinen, niin että hän teki minut koko Israelin
kuninkaaksi.

Aluksi Daavidia seurasi vain Juudan heimo, kaikista Israelin 12:sta heimosta, Jaakobin lasten jälkeläisistä.
11 muuta heimoa olivat israelilaisia.


2. Sam. 2:4, 10
Ja Juudan miehet tulivat ja voitelivat siellä Daavidin Juudan heimon kuninkaaksi. Kun Daavidille ilmoitettiin, että Gileadin Jaabeksen miehet olivat haudanneet Saulin,

Saulin poika Iisboset oli neljänkymmenen vuoden vanha tullessaan Israelin kuninkaaksi ja hallitsi kaksi vuotta. Ainoastaan Juudan heimo seurasi Daavidia.

7½ vuoden kuluttua israelilaiset voitelivat Daavidin myös Israelin kuninkaaksi.


2. Sam. 5:1, 3, 5
Sitten kaikki Israelin sukukunnat tulivat Daavidin luo Hebroniin ja sanoivat näin: ”Katso, me olemme sinun luutasi ja lihaasi.

Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan tykö Hebroniin, ja kuningas Daavid teki heidän kanssaan liiton Hebronissa, Herran edessä; ja sitten he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi.

Hebronissa hän hallitsi Juudaa seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta, ja Jerusalemissa hän hallitsi koko Israelia ja Juudaa kolmekymmentä kolme vuotta.

Daavidin pojanpojan Rehabeamin tullessa kuninkaaksi, israelilaiset luopuivat hänestä ja ainoastaan Juudan heimo seurasi Rehabeamia.

Juudan heimosta tuli juutalaiset.


1. Kun. 12:17, 19-20
Niin Rehabeam tuli ainoastaan niiden israelilaisten kuninkaaksi, jotka asuivat Juudan kaupungeissa.

Näin Israel luopui Daavidin suvusta, aina tähän päivään asti.

Mutta kun koko Israel kuuli, että Jerobeam oli tullut takaisin, lähettivät he kutsumaan hänet kansankokoukseen ja tekivät hänet koko Israelin kuninkaaksi. Daavidin sukua ei seurannut kukaan muu kuin Juudan sukukunta yksin.

Pakkosiirtolaisuuden jälkeen juutalaisiin liittyi israelilaisia, he yhdistyivät yhdeksi kansaksi ja asettuivat asumaan Juudan kaupunkeihin. Juudan mukaan heitä kutsuttiin juutalaisiksi.


Neh. 11:3, 20
Nämä olivat ne maakunnan päämiehet, jotka asettuivat Jerusalemiin ja Juudan kaupunkeihin;
he asuivat kukin perintöosallaan, kaupungeissaan, Israel, papit, leeviläiset ja temppelipalvelijat sekä Salomon palvelijain jälkeläiset.

Muut israelilaiset, papit ja leeviläiset asuivat kaikissa muissa Juudan kaupungeissa, kukin perintöosallaan.

1900-luvulla alkoi israelilaisten (juutalaisten) paluumuutto Israeliin ja etenkin Israelin valtion perustamisen jälkeen vuonna 1948.


Jer. 3:18
Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi.

 


Hes. 37:21-22
niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.

Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

Juutalaiset uskovat samaan Jumalaan kuin kristityt, mutta he eivät usko Jeesuksen olevan Yeshua, luvattu Messias, Vapahtaja, josta Vanha Testamentti ennusti.


2. Moos. 3:6
Ja hän sanoi vielä: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala”. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

 


Matt. 16:16
Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.

 


Joh. 1:41
Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet Messiaan”, se on käännettynä: Kristus.

Juutalaiset odottavat edelleen Messiasta, mutta heidän odottamansa kuninkaan piti kärsiä meidän pahojen tekojemme vuoksi eikä olla (maanpäällisessä sodassa) voittoisa kuningas.


Jes. 53:2-6
Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Jeesus on Juudan sukukuntaa Daavidin jälkeläisiä, kuten Messiaan pitikin.


Matt. 1:1, 16-17
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.

Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

 


Matt. 9:27
Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: ”Daavidin poika, armahda meitä”.

Jeesus syntyi Betlehemissä kuten Vanha Testamentti ennusti.


Miika 5:2
Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Sakarja profetoi jo kauan ennen Jeesuksen syntymää maan päälle, että lopun aikana juutalaiset tunnustavat Jeesuksen Messiaakseen.


Sak. 12:10
Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Juutalaisista pelastuu jäännös.


Jes. 10:20-22
Sinä päivänä ei Israelin jäännös eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään.

Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän Jumalan tykö.

Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, vanhurskautta tulvillaan.

 

Lue myös:


Jeesus Jumalan Poika

Israelin kohtalo
Siirry sivun alkuun