Islam on Saatanan uskonto

Sisällysluettelo:

Allah ei ole sama kuin kristittyjen Jumala

Jeesus on Jumalan Poika

Pelastus, Miten pääset taivaaseen?

Islamissa ei ole armoa

Islam ei ole rauhan ja rakkauden uskonto, päinvastoin

Kristinuskon Jumala on rakkaus, islamin jumala ei

Islamin paratiisi

Islamin helvetissä pääosa on naisia

Naisen asema islamissa

Muhammed erehtyi

Islam on väkevä eksytys

Islamin jumala Allah ei ole sama kuin kristinuskon Jumala, vaikka islamissa on viitteitä Raamattuun ja kristinuskoon.

Raamattu ja Koraani ovat selvässä ristiriidassa keskenään. Jos uskot
Raamattuun, et voi uskoa Koraaniin.


Ilm. 22:18-19

Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;

ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Kristityillä on yksi Jumala eikä kolmea jumalaa kuten Koraanin suura 5:73  sanoo:

Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.»

2. Moos. 20:1-3

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

ALLAH EI OLE SAMA KUIN KRISTITTYJEN JUMALA

Kristittyjen Jumala on pyhä.

Koraanissa ei puhuta jumalan pyhyydestä, vaan pyhästä kirjasta ja pyhästä sodasta (=jihad) vääräuskoisia vastaan.


Ps. 99:5
Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä.
Suura 2:216 Jihad (pyhä sota Allahin tähden) on määrätty teille (muslimeille) vaikka ette pidä siitä,…

(suomennettu englanninkielisestä Muhsin Khan Koraanista, koska suomenkielinen on vesitetty versio)

Islamin jumala Allah on alunperin Babylonian pakanajumla Baal eli kuun jumala Al-ilah.

Allahia ei tarvinnut esitellä Muhammedin ajan ihmisille, koska he tiesivät jo Al-ilahin, jota he palvoivat. Muhammed teki vain sen eron, että hän sanoi Allahin olevan ainoa jumala eikä suurin kaikista jumalista.

Siksi islamin symboli on puolikuu.

The true origin of ’Allah’


Why I believe Islam and Islamic belief are false

Muhammed vannoo tähden kautta suurassa 53:

Shakir Quran

Suura 53:1-2

I swear by the star when it goes down.
Your companion does not err, nor does he go astray;

Jos islamin jumala Allah on erehtymätön, kuinka hän antaisi väärää ja ristiriitaista tietoa mm. Jeesuksen kuolemasta?

Suura 6:115 Herrasi sanat ovat täydellisiä totuudessa ja oikeudessa; kukaan ei voi Hänen sanojaan
muuttaa. Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä.

4:157-158 ja sanoivat: »Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään – mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä , ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti),

vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, sillä Jumala on mahtava ja viisas.

5:117 En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän – Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet
kaiken tapahtuvan todistaja.

Jos Muhammed olisi Jeesuksen yläpuolella, miksi Jumala olisi ottanut Jeesuksen luokseen taivaaseen, kuten suura 4:158 sanoo, mutta ei Muhammedia, joka kuoli?

 

JEESUS ON JUMALAN POIKA


1. Joh. 4:2-3
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

1. Joh. 4:15
Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

1. Joh. 5:5
Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Jeesus tuli taivaasta maan päälle, kuoli meidän puolestamme, nousi kuolleista ja Hän elää iankaikkisesti.

Jumala antoi kaiken vallan Jeesukselle, Pojalleen.


Ilm. 1:18
ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Luuk. 24:46-47, 51

Ja hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.


Matt. 28:18
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Jeesus on Jumala, kuten on Isä Jumala ja samoin Pyhä Henki, jonka Jeesus lähetti meille ylösnousemisensa jälkeen.


Joh. 14:8-11

Filippus sanoi hänelle: ”Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme”.

Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ’Näytä meille Isä’?

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.


Joh. 1:18
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh. 15:26
Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi maan päälle sovittamaan syntimme.


Fil. 2:5-8

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Jeesus ei ole siis pelkästään ihminen, profeetta, kuten Koraani väittää:

Suura 3:58 Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aadam;…

Jeesus tuli taivaasta maan päälle.


Joh. 8:23
Ja hän sanoi heille: ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

Jeesus on Jumalan Sana.


Ilm. 19:13
ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

Joh. 1:1-3

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Hän oli alussa Jumalan tykönä.

Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Maria oli ihminen; neitsyt, joka tuli Pyhästä Hengestä raskaaksi ja synnytti Jeesuksen.

Maria ei ollut Jumalan vaimo.

Jeesus on Jumalan Poika, mutta ei fyysisessä mielessä.


Matt. 1:18, 21

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

Kristityt eivät palvo Mariaa jumalanaan, kuten Koraani väittää:

Suura 5:116 Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta;…

Jeesus, Jumalan Poika, oli jo ennen kuin Maria syntyi, ja ennen kuin maailma luotiin.


Joh. 17:5
Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Kol. 1:15-18

ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Islam ei tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi.

Koraanin suura 5:72.

Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, – minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille.

 

PELASTUS

MITEN PÄÄSET TAIVAASEEN?

Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella.
Jeesuksen veri peittää syntimme ja saamme kaikki pahat tekomme anteeksi ja pääsemme taivaaseen, jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan, Jumalan Poikaan.


1. Piet. 2:24
joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”.

Ap.t. 10:40, 43

Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,

Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.”


Ap.t. 7:55
Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella

Ihminen pelastuu yksin armosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan, ei tekojensa perusteella.


Gal. 5:4
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

Joh. 3:17
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Ap. t. 4:12
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Islam ei tunne armosta pelastumista Jeesuksen sovitustyön kautta vaan Koraanin mukaan ihminen pelastuu tekojensa perusteella tekemällä hyviä tekoja ja välttämällä suuria syntejä. Islamin mukaan hyvä teko on mm. eriuskoisen tappaminen (esim. suura 4:95).

Suura 4:31. Jos kartatte raskaita syntejä, jotka ehdottomasti kielletään teiltä, niin Me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja johdatamme teidät kunniaportista Paratiisiin.

4:124. Mutta ne, jotka tekevät hyviä töitä, olkootpa miehiä tai naisia, ja jotka ovat uskovaisia, nämä astuvat Paratiisiin eivätkä kärsi hituistakaan vääryyttä.

 

ISLAMISSA EI OLE ARMOA

Muslimi yrittää tekojen perusteella miellyttää jumalaa. Hänellä ei ole pelastusvarmuutta.

Suura 3:89 Mutta jotka oltuaan uskossa ovat tulleet uskottomiksi ja sitten yhä yltyvät uskottomuudessaan, niiden kääntymystä ei totisesti hyväksytä; he jäävät eksyneiksi.30:45 niin että Hän voi armostaan palkita niitä, jotka uskovat (Allahiin) ja suorittavat hyviä tekoja. Totisesti, Hän ei rakasta uskottomia.

Ef. 2:8-9

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Usko Jeesukseen Kristukseen vapauttaa synnin orjuudesta.


Joh. 8:31-32, 36

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Jeesus kutsuu seuraajakseen, mutta ei pakota ketään.


Ilm. 3:20
Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Miksi islamiin pitäisi käännyttää väkisin?

Suura 36:31
Eivätkö he tiedä, kuinka monta sukupolvea Me olemme jo ennen heitä tuhonnut siksi, etteivät he kääntyneet lähettiläittemme puoleen.

Saako ihminen päättää itse keneen hän uskoo?

Ovatko muslimit oikeasti ”islamin uskossa”, jos heitä pitää pitää väkisin kuoleman uhalla muslimina?

Jokaisella pitäisi olla vapaus valita mihin hän uskoo.

43:25 Silloin määräsimme heille koston, ja katso, minkälainen oli (Islamin) kieltäjäin loppu!

 

ISLAM EI OLE RAUHAN JA RAKKAUDEN USKONTO, päinvastoin

2:178
Teille, jotka uskotte, on määrätty verenkosto murhatapauksissa: vapaa mies vapaasta, orja orjasta ja nainen naisesta, mutta jos joku saa sen jotenkin muuten anteeksi (loukatulta) veljeltä, on se järjestettävä asianmukaisella tavalla ja hyvitettävä runsaalla mitalla.

Koraanissa käsketään tappamaan ne, jotka eivät usko Allahiin tai eivät käänny islamiin.

2:191
Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.
2:193
Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan.
4:91
Te tulette tekemisiin toisten kanssa, jotka pyrkivät saavuttaman sekä teidän luottamuksenne että oman kansansa luottamuksen, mutta niin usein kuin heitä vietellään kapinaan, lankeavat he. Jolleivät he pysy loitolla, elleivät tarjoa teille rauhaa ja laske aseitaan, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä hyvänsä heidät kohtaattekin, sillä näiden suhteen olemme antanut teille täyden vallan.
8:12
Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.»
9:5
Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

Koraanissa jihadiin (pyhään sotaan eli aseelliseen taisteluun vääräuskoisia vastaan) kannustetaan palkkiolla kuoleman jälkeen.

4:74
Taistelkoot siis Jumalan retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Jumalan retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon.
4:95
Ne uskovaisista, jotka (retken aikana) istuvat kotona, minkään vamman heitä siihen pakottamana, eivät tule toisten vertaisiksi, jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannen alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Jumala on korottanut ne, jotka panevat omaisuutensa ja elämänsä vaaralle alttiiksi, arvossa niiden yläpuolelle, jotka kotona istuvat. Molemmille on Jumalalla hyviä lupauksia, mutta ne, jotka taistelevat, on Jumala palkitseva runsaasti yli niiden, jotka pysyvät paikoillaan.
4:104
Älkää hellittäkö uskottomien takaa-ajoa. Jos te näette vaivaa, niin kärsivät hekin, kuten te kärsitte, ja te sitäpaitsi toivotte Jumalalta sitä, mistä heillä ei ole toivoa; niin, Jumala on tietävä, viisas.

Raamatussa kehotetaan olemaan kostamatta ja rakastamaan lähimmäistä, ei surmaamaan häntä.


3. Moos. 19:18
Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.

Matt. 5:43-44

Te olette kuulleet sanotuksi: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi’.

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

 

KRISTINUSKON JUMALA ON RAKKAUS, ISLAMIN JUMALA EI

Suura 3:31
Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta uskottomia.»

Raamatussa kehotetaan rakastamaan lähimmäistä ja rukoilemaan vainoajien puolesta. Katso myös Matt. 5:44.


1. Joh. 4:7-11, 20

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.

Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.

Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.

Kristinuskon Jumala on Isä, islamin jumala ei.


Matt. 6:9-10

Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

Allah on pelottava tuomion jumala.

Suura 8:39
Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.
13:34
Heillä on tuska jo tässä maailmassa, ja tuleva tuomio on totisesti vielä tuskallisempi; eikä heillä Jumalaa vastaan ole ketään pelastajaa.
3:76 Kyllä, kuka täyttää lupauksensa ja pelkää Allahia paljon, totisesti, niin Allah rakastaa heitä, jotka ovat hurskaita.

(suomennettu Muhsin Khan Koraanista )

 

ISLAMIN PARATIISI

Mikä muslimia odottaa paratiisissa?

Ruoka, viini ja neitsyet (huom. neitsyet monikossa).

Mitä tekemistä naisilla on muslimien paratiisissa? Vai onko paratiisi tarkoitettu vain miehille?

Onko miehen ainoa nautinto ruoka, viini ja seksi neitsyiden kanssa?

Ei siis seksiä vaimon kanssa, vaan useiden neitsyiden.

Suura 78:31-34 Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa,
heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat, nuoret täysirintaiset (kypsät) neidot, heidän ikäisensä,
(useassa käännöksessä voluptuous = hekumalliset)
ja puhdasta viiniä täydet pikarit.
52:20
He saavat levätä riveihin asetetuilla istuimilla, ja Minä yhdistän heidät puhtaisiin, tummasilmäisiin neitoihin,

38:49, 52 Tämä olkoon muistutukseksi ja lupaukseksi, että ylhät asunnot odottavat jumalaapelkääväisiä,

Heidän seuraansa liittyvät siveät naiset (neitsyet), jotka ovat vain heidän aviomiehensä katseille.

(suomennettu englanninkielisestä Muhsin Khan Koraanista )

56:17-18, 21-23, 34-38
ikuisesti nuoret pojat palvelevat heitä,
pikarit, haarikat ja maljat täynnä puhdasta juomaa, ja linnunlihaa, aivan heidän toivonsa mukaan.Siellä on kaunosilmäisiä sulottaria, jotka ovat kuin kätketyt helmet.Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan.

Totisesti olemme luonut heidät omin käsin sallien heidän pysyä neitseinä

hellinä ja samanikäisinä, niitä varten, jotka ovat oikealla puolella.

Mitä naiset tekevät paratiisin kaunosilmäisillä neitsyillä?

Vai onko naisten tarkoitus päästäkään islamin paratiisiin?

Kristittyjen paratiisi on tarkoitettu kaikille Jeesukseen Messiaaseen, Jumalan Poikaan uskoville.


Ilm. 21:3-4

Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

 

ISLAMIN HELVETISSÄ PÄÄOSA ON NAISIA

Kristittyjen Jumala haluaa, että kaikki pelastuisivat eikä kukaan joutuisi helvettiin. Sen vuoksi Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maan päälle, että Häneen uskomalla saisimme pelastuksen.


Matt. 18:14
Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Joh. 3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Islamin jumala Allah kiroaa uskottomat ja korventaa helvetissä.

2:88, 161-162
He sanovat: »Sydämemme ovat ympärileikkaamattomia.» Niin, Jumala on kironnut heidät heidän epäuskonsa tähden, sillä vähän on heidän joukossaan niitä, jotka uskovat.
… Niitten yllä, jotka ovat uskottomia ja kuolevat epäuskossaan, lepää totisesti sekä Jumalan ja enkelien että kaikkien ihmisten kirousja se pysyy ikuisesti, eikä heidän rangaistustansa lievennetä eikä heille suoda armonaikaa.
72:15 Uskottomat ovat helvetin polttopuuta.

(suomennettu englanninkielisestä Koraanista )

Sahih Bukharin 4:54:487 mukaan helvetin tuli kuumennetaan 70-kertaa kuumemmaksi kuin tavallinen tuli.

Bukharin 8:76:536 mukaan 99 % ihmisistä joutuu helvettiin.

Allah will say, ’Take out ninety-nine out of every hundred.” They (the Prophet’s companions) said, ”O Allah’s Apostle! If ninety-nine out of every one hundred of us are taken away, what will remain out of us?” He said, ”My followers in comparison to the other nations are like a white hair on a black ox.”

Tällöin 7 miljardista ihmisestä vain 70 miljoonaa pääsisi paratiisiin. Jos muslimeja on nyt yli 1 mrd, heistä alle 7 % pääsisi paratiisiin.

Naisilla ei siis ole mitään toivoa.

Bukharin 1:2:28 mukaan pääosa helvetissä olevista ihmisistä on naisia.

The Prophet said: ”I was shown the Hell-fire and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful.”


Ibn ’Abbas kertoi: Profeetta sanoi: ”Minulle näytettiin Helvetin tuli ja suurin osa sen kärsijöistä oli naisia, jotka olivat kiittämättömiä.”


Bukhari suomeksi


The Majority in Hell are Women

Kuinka paratiisissa riittäisi neitsyitä kaikille miehille, jos lähes kaikki naiset ovat helvetissä?

Mitä islam voi tarjota naiselle?

NAISEN ASEMA ISLAMISSA

Muhammedilla sai olla kuinka monta vaimoa tahansa:

33:50-51
Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten;…
Sinä saat syrjäyttää heistä kenet tahdot ja lähestyä ketä suvaitset, jopa niitäkin, joita aikaisemmin olet vieronut, eikä siitä kenelläkään ole sanottavaa…

Muhammed otti mm. ottopoikansa vaimon Zainabin vaimokseen ja ilmoitti sen olevan Allahin säädös:

33:37
…Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki halu elää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle vaimoksi, jotta uskovaisille ei olisi synniksi ottaa aviokseen ottopoikiensa vaimoja, joihin nämä ovat kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä on noudatettava.

Muhammed nai 6-vuotiaan Aishan ja harrasti hänen kanssaan seksiä, kun hän oli 9-vuotias 
(Sahih Bukhari 5:58:236),


(Sahih Bukhari 7:62:64).

Koraani sallii lapsiavioliiton. Avioerosta puhuttaessa sanotaan, että koeaika on kolme kuukautta niillä vaimoilla, joiden kuukautiset eivät ole alkaneet:

65:1, 4
Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaa heistä ensin määrätyksi ajaksi,…
Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovat keskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa, kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät ole alkaneet;…

Tytön avioitumiselle ei ole alaikärajaa.

Muslimimiehellä voi olla (ainakin) 4 vaimoa:

4:3
Jos pelkäätte, ett’ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte.

KORAANISSA NAINEN ESITETÄÄN SEKSIOBJEKTINA

Koraanin mukaan mies saa harrastaa seksiä vaimojensa sekä orjattariensa (=seksiorjiensa) kanssa, mutta ei naimisissa olevien naisten kanssa elleivät he ole tulleet ”sotasaaliina”.

4:23-24
Kiellettyjä teiltä ovat (avioliittoon) äitinne, tyttärenne ja siskonne, sekä isän- että äidinpuoleiset tätinne, veljentyttärenne ja sisarentyttärenne, imettäjänne, jotka teitä ovat imettäneet, ja heidän tyttärensä, vaimojenne äidit ja tytärpuolenne, jotka ovat holhouksenne alaisia ja (aikoinaan) syntyneet vaimoista, joiden kanssa olette yhteydessä olleet – mutta jos ette
ole olleet heidän kanssaan yhteydessä, niin ei teille lueta synniksi (naida tytärpuoli) – ja edelleen omaa vertanne olevien poikienne vaimot
. Kielletty on myös naimisiin meno kahden

sisaren kanssa samalla kertaa – poikkeus on sallittu jo aikaa sitten tapahtuneeseen nähden.
Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta)…

Ylläoleva kohta 4:24 puoltaa seksiorjien ottamista.

23:1, 5-6
Totisesti, uskovaiset menestyvät,
ja jotka hillitsevät himojensa jäsenet,
paitsi vaimojensa ja orjattariensa parissa, jolloin heitä ei soimata.

Koraani ei kiellä raiskausta, päinvastoin. Etenkin ei-muslimien raiskaaminen ja
seksiorjaksi ottaminen esitetään hyväksyttävänä toimintana.

Muhammed itse raiskasi ja nai sotavankeja tappaen heidän miehensä
(Sahih Bukhari 4:52:143)
, mm. juutalaisen Safiyahin (Sahih Bukhari 5:59:512)  ja juutalaisen Juwairiyan (Sahih Bukhari 3:46:717).

Hän kannusti miehiäänkin ottamaan seksiorjia
(Sahih Bukhari 1:8:367).

Myöskään musliminaisen raiskaamisesta ei seuraa miehelle mitään ellei
löydy 4 miespuolista todistajaa.

24:4

Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast’edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä.

Jos raiskattu nainen on naimisissa, häntä voidaan syyttää aviorikoksesta.

Ja rangaistus aviorikoksesta on Muhammedin mukaan kuolema:

Sahih Bukhari 9:83:37
…I said, ”By Allah, Allah’s Apostle never killed anyone except in one of the following three situations: (1) A person who killed somebody unjustly, was killed (in Qisas,) (2) a married person who committed illegal sexual intercourse and (3) a man who fought against Allah and His Apostle and deserted Islam and became an apostate.”…

Mistä löytyy 4 miestodistajaa raiskaukselle?

Naisen ei siis edes kannata ilmoittaa raiskauksesta.

Miestä ei syytetä aviorikoksesta, koska hän voi sanoa ottaneensa ”väliaikaisen” vaimon (temporary marriage).

Sahih Bukhari 7:62:13

…He forbade us that and then allowed us to marry women with a temporary contract…

 

MITÄ OIKEUKSIA NAISELLA ON?

Naisella ei ole valtaa edes omaan ruumiiseensa. Mies saa Koraanin mukaan olla vaimonsa kanssa yhdynnässä niin usein ja siten kuin mies haluaa.

Muhsin Khan Koraani 2:223
Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will,…

Avioliitossa tärkein asia naisessa on hänen jalkojensa välissä:

Sahih Bukhari 7:62:81

The Prophet said: ”The stipulations most entitled to be abided by are those with which you are given the right to enjoy the (women’s) private parts (i.e. the stipulations of the marriage contract).”

Paratiisiakin hehkutetaan palkinnolla, että mies saa seksiä neitsyiden kanssa:

55:56 Jossa molemmat neidot luovat katseensa ainoastaan aviomieheensä eikä yksikään ihminen eikä jinn yatmithhunna (ole avannut immenkalvoa yhdynnässä) ennen heitä.

(suomennettu Muhsin Khan Koraanista)

NAINEN EI OLE ISLAMISSA SAMAN ARVOINEN KUIN MIES

Koraanin mukaan mies saa ottaa avioeron ja vaimon vaihtaminen on helppoa:

4:20
Jos haluatte ottaa (uuden) vaimon toisen (erottamanne) sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapa suurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin.

Miksei nainen voi ottaa avioeroa, jos mies voi?

Muhammedin vaimo Aisha sanoi, että Muhammed on tehnyt naisista koirien ja aasien kanssa samanarvoisia:

Muslim (4:1039)
Al-Aswad reported that ’A’isha said: You have made us equal to the dogs and the asses,…

Mies saa lyödä naista, jos miehen mielestä nainen on ylimielinen:

4:34 …But those [wives] from whom you fear arrogance – [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them.

(Sahih International Koraani)

Muhammedin vaimo Aisha sanoi, ettei ole nähnyt kenenkään naisen kärsivän niin kuin musliminaisten:

Sahih Bukhari 7:72:715

…`Aisha said that the lady (came), wearing a green veil (and complained to her (Aisha) of her husband and showed her a green spot on her skin caused by beating). It was the habit of ladies to support each other, so when Allah’s Messenger came, `Aisha said, ”I have not seen any woman suffering as much as the believing women. Look! Her skin is greener than her clothes!”…

Kertooko jae

12:28
…Teidän viekkautenne on suuri.

yleisesti muslimimiesten asennoitumisesta naisiin?

Että naiset juonittelevat eikä heihin voi luottaa?

Missä siis näkyy naisten kunnioittaminen?

Koraanin mukaan mies ei saa mitään rangaistusta, jos hän pakottaa orjansa prostituoiduksi.

Tyttökin jopa armahdetaan, koska hänet pakotettiin.

24:33
Älkää pakottako orjatyttöjänne tämän maailman voitonhimon houkuttelemana prostituutioon, jos he haluavat viettää siveätä elämää. Jos joku heidät pakottaa (prostituutioon), niin Allah, koska heidät on pakotettu, on heille anteeksiantavainen, armollinen.

Naisen arvo on puolet miehestä:

2:282
…Kutsukaa tähän tilaisuuteen kaksi mieleistänne miestä todistajiksi. Jollei satu olemaan kahta miestä, todistakoon mies ja kaksi naista niiden joukosta, jotka hyväksytte todistajiksi,…

Myös perinnönjako todistaa saman:

4:11
Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmattaosaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään,
jos häneltä jäi lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan, ja jos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan,…

Mitä muuta Muhammed sanoi naisista?

Naiset ovat vajaamielisiä ja vähä-älyisiä:

Sahih Bukhari 3:48:826

The Prophet said, ”Isn’t the witness of a woman equal to half of that of a man?” The women said, ”Yes.” He said, ”This is because of the deficiency of a woman’s mind.”

Sahih Bukhari 1:6:301

Once Allah’s Apostle went out to the Musalla. Then he passed by the women and said, ”O women! Give alms, as I have seen that the majority of the dwellers of Hell-fire were you (women).” They asked, ”Why is it so, O Allah’s Apostle ?” He replied, ”You curse frequently and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. A cautious sensible man could be led astray by
some of you.” The women asked, ”O Allah’s Apostle! What is deficient in our intelligence and religion?” He said, ”Is not the evidence of two women equal to the witness of one man?” They replied in the affirmative. He said, ”This is the deficiency in her intelligence. Isn’t it true that a woman can neither pray nor fast during her menses?” The women replied in the affirmative. He said, ”This is the deficiency in her religion.”

Rukous on mitätöity, jos edessä on koira, aasi tai nainen:

Sahih Bukhari 1:9:490

The things which annul the prayers were mentioned before me. They said, ”Prayer is annulled by a dog, a donkey and a woman (if they pass in front of the praying people).” I said, ”You have made us (i.e. women) dogs.

Paransiko islam tai Muhammed naisten asemaa?

Ei todellakaan, päinvastoin.

 

MUHAMMED EREHTYI

Muhammed väittää, että hänelle näyttäytyi enkeli Gabriel ja hän sai sanomansa Gabrielilta.

Hänen näkemänsä Jibril ei kuitenkaan ollut Gabriel, vaan todennäköisesti demoni.

Suura 81:22 Ei teidän heimolaisenne (profeetta) houraile.

81:23 Totisesti hän on nähnyt enkeli Gabrielin kirkkaalla taivaanrannalla,

2:97
Sano (ihmisille, Muhammed): »Jos joku on Gabrielin vihollinen, niin tietäköön, että juuri Gabriel Jumalan toimesta on tämän Kirjoituksen valaissut sydämellesi vahvistaakseen sillä, mitä oli ilmoitettu ennen sitä, opastukseksi ja ilosanomaksi uskovaisille.»

Miten enkeli Gabriel puhuisi itsensä ristiin sanomalla Marialle,
että hänen synnyttämänsä poika on Jumalan Poika ja Muhammedille väittäisi, että Jeesus ei ole Jumalan Poika?


Luuk. 1:26-27, 30-32, 35

26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

30 Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin,
hänen isänsä, valtaistuimen,

35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut;
sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Muhammed ei tunnistanut, kuka hänelle näytti näkyjä, koska hän sanoi
suurassa 2:163

Teidän Jumalanne on ainoa Jumala; ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, laupias, armollinen.

ja suurassa 53:19-22 olevan myös kolme muuta jumalatarta:

Oletteko sitten ajatelleet al-Latia ja al-Uzzaa ja Manatia, kolmatta ja viimeistä?

Kuuluvatko pojat teille ja Hänelle tyttäret? Mikä nurja jako!


Suurassa 22:52
Muhammed tunnustaa erheensä.

Ennen sinua, oi Muhammed, emme ole lähettänyt ainoatakaan lähettilästä tai profeettaa, joiden tarkoitusperiä ei saatana olisi sotkenut.

Muhammedin pitäisi olla viimeinen profeetta, mutta Koraanin mukaan Jeesus tulisi vielä takaisin maan päälle ennen tuomiopäivää eli Jeesus olisikin viimeinen profeetta.

33:40
Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaan Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä. Jumala on kaikkitietävä.
19:30, 33
Poika vastasi: »Totisesti, minä olen Jumalan palvelija. Hän on antanut minulle Kirjan ja Hän on tehnyt minut profeetaksi.Rauha ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, sinä päivänä, jolloin kuolen sekä sinä päivänä, jolloin minut herätetään kuolleista.»
43:61 Ja hän (Jeesus), Marian poika on oleva merkkinä (tulemisensa) hetkellä (ylösnousemisen päivänä)(eli Jeesus laskeutuu alas maan päälle).

(suomennettu englanninkielisestä Muhsin Khan Koraanista , koska
suomenkielinen
on vesitetty versio)

Muhammed itse sanoo olevansa vain julkinen varoittaja, joten hänen seuraajansa ovat tehneet hänestä muuta kuin hän itse väitti.

46:9
Sano: »Minä en ole sananjulistajista ensimmäinen enkä tiedä, mitä tulee tapahtumaan minulle tai teille; minä noudatan vain sitä, mikä on ilmoitettu minulle, ja olen vain julkinen varoittaja.»

Koraanissa väitetään suurassa 18:86 auringon laskevan mutalätäkköön.

18:85-86
Hän seurasi tietä.Kunnes hän saapui paikkaan, missä aurinko laskee, hän huomasi sen laskevan mustaan mutaiseen (tai kuumaan) vesilähteeseen. Ja hän löysi sen läheltä ihmisiä…

Löytyykö Koraanista siis totuus?

 

ISLAM ON VÄKEVÄ EKSYTYS

Islam sekoittaa oikeaa ja väärää keskenään, ottaa paloja Raamatusta ja
vääristää totuuden.


2. Tess. 2:11-12

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Islamin jumala Allah on oikeasti Saatana.

Suura 14:22 Kun asia on ratkaistu, niin saatana on sanova: »Totisesti, Jumala antoi teille lupauksen, joka oli tosi, ja minä myöskin annoin teille lupauksen, mutta minä rikoin sen, sillä minulla ei ollut teihin muuta valtaa kuin kutsua teitä, ja te vastasitte kutsuuni. Älkää siksi soimatko minua, vaan soimatkaa itseänne. Minä en voi pelastaa teitä, ettekä te kykene pelastamaan minua. Minä kiellän ehdottomasti kaiken sen, mihin aikaisemmin teitte minut osalliseksi.» Totisesti, väärämielisiä kohtaa tuskallinen tuomio.

Muhammed, islam tai Allah eivät voi sinua pelastaa, päinvastoin ne johtavat harhaan.

Käänny pois islamista ja Saatanan harhautuksesta Jumalan tykö ja vapauteen.


Ap. t. 26:18
avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Raymond Aguileran profetioita islamista:


287. 6.2.1993


1742. 3.6.2003


1820. 25.5.2005

Linkkejä:


Prophet Muhammad is in Hell

Zakaria Botroksen haastattelu: Islamin opit

Zakaria Botroksen sivusto


Muslimit kääntyneet kristinuskoon


Koraani vai Raamattu? Amani Mustafan tarina


The Islamic Dilemma


A woman´s worth relative to a man´s

Islam ja pedofilia


Ministries Network: ohjelmia islamista


ISLAM: Mitä lännen tulee tietää


Islamic states of America


islam will destroy the world


If any state prevents us from spreading islam on its soil we will
wage jihad on that state


Shariah’s police? Interpol’s honoring of Saudi warrant could lead to arrest of Americans

Luettavaa aiheeseen liittyen:

Martti Ahvenainen: Islam Raamatun valossa

Siirry sivun alkuun